BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klinowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Klasyfikacja projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 239-246, Bibliogr. poz. 3
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Accounting, Management, Enterprises
Note
streszcz., sum.
Abstract
W przedsiębiorstwach realizowane są rozmaite projekty. Różnią się one wieloma cechami, np. skalą i przedmiotem działania, złożonością oraz innymi ełementami. Podziału przedsięwzięć można dokonać na podstawie wielu kryteriów. Projekty możemy klasyfikować ze względu na: typ, znaczenie dla przedsiębiorstwa, źródło pochodzenia, rozmiar, złożoność, stopień innowacyjności, zastosowaną metodologię itp. Przedsiębiorstwa powinny indywidualnie dobrać takie kryterium, które ułatwi zarządzanie oraz umożliwi użyteczne archiwizowanie danych o zakończonych przedsięwzięciach, samorozwój organizacji poprzez uczenie się na podstawie zdobytych doświadczeń, czy też porównanie osiąganych wyników z konkurencją.(fragment tekstu)

Tliere are different projects executed in companies. They vary each other with scalę, object of action and other elements. The project classification can be done on the basis of a type, importance for company, source of origin, size, complexity, innovation, methodology etc. The company should choose the criterion which allows them to optimize working, make archives data useful develop project knowledge and enable to compare with competition.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Litke H., Projektmanagemet. Methoden, Techniken, Yerhaltensweisen, Carl Hanser Yerlag, Milchen/Wien 1995,
  2. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2. Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Yersion 2.0B, Stowarzyszenie Project Management Polska Gdańsk 2002.
  3. Szyjewski Z. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu