BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Regionalne zróżnicowanie częstości szkód spowodowanych silnymi wiatrami w polskiej strefie klimatycznej
Regional Diversities Frequency Losses Caused by Strong Winds in Polish Climate Zone
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 77-91, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Katastrofa, Ryzyko pogodowe, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych
Disaster, Weather risk, Natural disasters insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zjawiska silnych wiatrów powodują straty, które obejmowane są ochroną ubezpieczeniową w różnych produktach ubezpieczeniowych. Huraganowe prędkości wiatrów, trąby powietrzne, występują lokalnie niekiedy z zaskoczenia i związane są z ogólną cyrkulacją atmosfery. Huragany należą do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z pewnością zjawiska te należą do naturalnych zdarzeń losowych. Jednym z elementów, który spoczywa na zakładach ubezpieczeń majątkowo-osobowych jest kalkulacja stóp składek dla różnych przedmiotów ubezpieczenia narażonych na ryzyko silnych wiatrów. Literatura ubezpieczeniowa w tej kwestii jest bardzo skromna. Aby choćby w części uzupełnić ten fragment literatury, charakteryzujemy podstawowe elementy związane z występowaniem ryzyka silnych wiatrów. Podejmiemy próbę kalkulacji częstości szkód, jak również ich zróżnicowania regionalnego na terenie Polski. (fragment tekstu)

One of the most frequent natural threats occurring in Poland are strong winds, hurricanes and whirlwinds. These phonemes cause great losses in agriculture, forests, technical infrastructure. Consequences of the strong winds are being covered by insurance protection. This article presents at genera characteristic of winds, frequency of their occurrence and their regional resolution. It also indicates the role of state in reducing losses from hurricanes. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzostek M., Kierunki rozwoju ubezpieczeń budynków od huraganów w Polsce, "Wiadomości ubezpieczeniowe" luty 1977.
 2. Cebulak E . , Limanówka D., Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne w 2001 w Polsce południowej. Silny Wiatr, duże krótko okresowe wahania ciśnienia atmosferycznego, "Wiadomości IMGW", zeszyt 2, 2002.
 3. Frątczak P., Niszczycielsica trąba, "Przegląd pożarniczy" 9/2008.
 4. Gaczek M., Zarański J. A., Uszkodzenia budynków wywołane huraganowym wiatrem, cz. I - Rodzaje i skale wiatrów huraganowych, "Inżynier Budownictwa" 9/2008.
 5. Gunter - Roth, Pogoda i klimat. Warszawa 2000.
 6. Jaworski M., Ubezpieczyciele szykują się do wyższych wypłat za mocno wiejący wiatr, "Dziennik Gazeta prawna." 13.X.2009.
 7. Lentowicz Z., Wiatr porwał miliony, "Rzeczpospolita" 25.8.2008.
 8. Lorenc H., Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Materiały badawcze, ser. Meteorologia - 25, Warszawa IMGW 1996.
 9. Lorenc H., Wiatr jako element zagrożenia, "Wiadomości IMGW", z. 2, 1999.
 10. Lorenc H., Wiatr w Polsce jako element zagrożenia, konferencja naukowo-techniczna "Zagrożenia klęskami żywiołowymi", 14-16.X.1998, Bielsko Biała.
 11. PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach .statycznych. Obciążenie wiatrem.
 12. Słownik meteorologiczny, red. T. Niedźwiedź, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2003.
 13. Pettersen S., Zarys meteorologii. Warszawa 2006.
 14. Walczak K., Będzie bezpieczniej na Mazurach, "Środowisko" 20/2009.
 15. Wawro J., Jak ubezpieczyć się przed wichurą, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 5.02.2008.
 16. Zagrożenia powodowane wiatrem. Artykuł redakcyjny, "Zagrożenia" 5-6/1998.
 17. Żarański J.A., Gaczek M. i inni. Oddziaływanie wiatrów katastrofalnych na budynki w  Polsce, "Przegląd budowlany" 11/2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu