BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dziesięć lat doświadczeń rozwoju budżetowania w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 251-264, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie, Budżetowanie
Accounting, Management, Budgeting
Note
streszcz.
Abstract
W artykule zawarte są refleksje autora na temat obecności budżetowania w teorii i praktyce zarządzania podmiotami gospodarczymi. Autor zwraca uwagą rui fala, że problerruityka budżetowania jest przedmiotem zainteresowania nauki w Polsce od drugiej polowy lat dziewięćdziesiątych. Ukazuje genezę rozwoju wiedzy o budżetowaniu w Polsce. W okresie tym osiągnięto znaczny postęp w zakresie metodyki budżetowania. Jednocześnie nastąpiło upowszechnienie zastosowań i wzrost profesjonalizmu w poziomie aplikacji budżetowania w życiu gospodarczym. Procesom tym sprzyja aktywność środowiska specjalistów, naukowców menedżerów, ich publikacje, działalność badawcza i popularyzatorska oraz spotkania na organizowanych corocznie konferencjach naukowych w Zakopanem. W warstwie merytorycznej autor ukazuje ewolucję metodyki budżetowania na przestrzeni dziesięciolecia. Proces ten prowadzi do wyodrębnienia się obszaru badawczego będącego częścią wspólną wielu dyscyplin naukowych. Podejmuje próbę zdefiniowania tego pojęcia w oparciu o własne badania i doświadczenia. Poszukując istoty budżetowania przedstawia wpływ rachunkowości zarządczej, finansów i nauk o zarządzaniu na różne formy budżetowania i ewolucję znaczenia tego pojęcia. W części końcowej autor zastanawia się nad kierunkami dalszego rozwoju metodyki budżetowania oraz formułuje przypuszczalne obszary kontynuacji prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących budżetowania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu