BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopczyńska Teresa
Title
Specyfika budżetowania w organizacjach non-profit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 265-276, Rys., bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Organizacje non-profit
Accounting, Budgeting, Non-profit organisations
Note
streszcz.,
Abstract
Nauki zarządzania poświęcają uwagę różnym aspektom funkcjonowania organizacji. Zainteresowanie teoretyków koncentruje się głównie na organizacjach gospodarczych. Rosnący dynamicznie sektor organizacji non-profit wymaga adaptacji instrumentów i narzędzi zarządzania do specyfiki działania organizacji tego sektora. Jako pierwsi na potrzeby tego sektora odpowiedzieli przedstawiciele Marketingu. Współpraca z donatorami wymaga w pierwszej kolejności skoncentrowania uwagi na rozwoju i popularyzacji metod budżetowania a w dalszej kolejności zarządzania finansami. Autorka przedstawia propozycje wykorzystania Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu organizacjami non-profit dostrzegając duże możliwości racjonalizacji ich działania. Omawia również strukturę budżetu organizacji non-profit oraz układ informacji prezentowanych w poszczególnych budżetach. Doskonalenie zarządzania, odpowiednie do oczekiwań donatorów przygotowanie informacji sprawozdawczej i prospektywnej zaowocuje, zdaniem autorki, poprawą relacji z donatorami i beneficjentami. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. DaviesD.Szhika zarządzania finansami. Warszawa 1993
  2. Hatch M J, Teoria organizacji PWN Warszawa 2002
  3. Finanse firmy Pr.zb. pod red. J. Kowalczyka MSZ Warszawa 1993
  4. Kaplan R., Norton D.P. Strategiczna karta wyników CIM Warszawa 2001
  5. Krzyżanowska M. Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa 2000/2001
  6. Limański A., Drabik I. "Marketing w organizacjach non- profit" PWN Warszawa 2007
  7. Sierpińska M., Niedbała B,, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu