BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeb Zbigniew
Title
Budżetowanie fuzji i przejęć w sektorze bankowym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 287-297, Rys., bibliogr. poz. 10
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Przejęcia bankowe, Banki
Accounting, Budgeting, Bank takeover, Banks
Note
streszcz.,
Abstract
Budżetowanie kapitałowe, które Jest definiowane Jako proces oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz ustalenia sposobu ich finansowania, mających na celu podjęcie decyzji o alokowaniu środków finansowych na realizacją wybranego przedsięwzięcia zawiera w sobie także istotą budżetowanie fuzji i przejęć. Problematyka budżetowania procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowym jest zagadnieniem, które ze względu na złożoność całokształtu czynności związanych z przygotowaniem budżetu, jego realizacją i kontrolą, znacznie wykracza swoim zakresem poza paradygmat standardowych procedur i metod, stosowanych w tradycyjnym budżetowaniu. Tworzenie budżetu transakcji fuzji i przejęć w sektorze bankowym powinno uwzględniać specyfikę banków komercyjnych poprzez konwergencję z systemem zarządzania ryzykiem oraz zgodnością budżetowanych pozycji z zewnętrznymi przepisami i regulacjami ostrożnościowymi(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bek-Gaik B., Budżetowanie kapitałowe, [w:] W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieślak, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,Art-Tekst", Kraków 2001,
  2. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000,
  3. Brigham E., Houston J.E., Podstawy zarządzania finansami t. 2, PWE, Warszawa 2005,
  4. Copeland T., KoUer T., Murrin J., Wycerui: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Preess, Warszawa 1997,
  5. Grafer R., Baldasaro M., Effective Due Diligence, [w:] M. Rock, R. Rock, M. Sikora [red.]: The Mergers and Acąuisitions Handbook. Second Edition. McGraw-Hill, New York 1994,
  6. Korzeb Z., Budżetowanie w banku komercyjnym, Difin, Warszawa 2007,
  7. Korzeb Z., Wycena wartości banków komercyjnych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, pod red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006,
  8. Rappaport A, Creating Sharehołder Value, The Free Press, New York 1998,
  9. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
  10. Załącznik nr 4 do Planu Podziału Banku BPHS.A. z 15.11.2006 r.. BankPekao S.A., Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu