BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Bednarski Emil
Title
Ewolucja i kierunki zmian systemu zamówień publicznych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 299-324, Tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Rachunkowość, Zamówienia publiczne
Accounting, Public procurement
Note
streszcz.
Abstract
Opracowanie przedstawia ewolucję zamówień publicznych w Polsce. W ujęciu historycznym, począwszy od lat trzydziestych II Rzeczypospolitej, ukazane jest stopniowe dochodzenie do obecnego kiztałtu ustawy Prawa zamówień publicznych w Polsce. Nakreślone są kierunki i zakres zmian, jakie dokonują się nieustannie w sferze zamówień publicznych w Polsce, zwłaszcza w aspekcie dostosowania ich do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Funkcje i cele zamówień publicznych ukazane są na tle nowych zadań polegających głównie na likwidacji barier w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Efektywne . wykorzystanie unijnych środków pomocowych, stało się wielką szansą cywilizacyjną zarówno dla gospodarki jak i całego społeczeństwa, a wykorzystanie tej szansy leży między innymi w odpowiednim uproszczeniu wielu regulacji prawnych, w tym także w sferze zamówień publicznych. Przykładem jest proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, zakładająca usprawnienie procedur, podniesienie progu, od którego istnieje obowiązek stosowania ustawy (z 6 000 euro do 14 000 euro), przyspieszenie uciążliwych i destabilizujących procedur odwoławczych, ujednolicenie orzecznictwa w kwestii odwołań oraz jeszcze pełniejsze dostosowanie Prawa zamówień publicznych do regulacji unijnych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Inwestycje budowlane, Materia Urzędu Zamówień Publicznych, Municipium, styczeń 2002 r.,
 2. Lisowski O., Zamówienia publiczne w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Publicus, Warszawa 2001 r.,
 3. Myers J., Ustawa Modelowa ONZ w sprawie zamawiania towarów, robót budowlanych i usług, Gadsby & Hamiah, Boston, Massachusetts, USA, lipiec 1993 r. (tłum.: Urząd Zamówień Publicznych, pod red. M. Lemke, L. Zalewski).
 4. Pope J., Rzetelność życia publicznego, Metody zapobiegania korupcji. Instytut Spraw Pubhcznych, Transparency International, Warszawa, 1999 r.,
 5. Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, październik 2006 r.,
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., Dz. U. z 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 604,
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Dz. U. Nr 13, poz. 92,
 8. Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, Dz. U. Nr 76, poz. 344,
 9. Ustawa z 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego, Dz. U. Nr 19, poz. 127,
 10. Ustawa z 18 listopada 1948 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych Dz. U. Nr 63, poz. 494,
 11. Ustawa z 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych Dz. U. Nr 3, poz. 7,
 12. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177,
 13. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 79, poz. 551,
 14. Zalewski H., System zamówień publicznych w Polsce, ODDK, Gdańsk 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu