BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Wiktor (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Title
Budżetowanie alokacji zasobów czy budżetowanie działalności przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 325-336, Rys., bibliogr. poz. 12
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Banki
Accounting, Budgeting, Banks
Note
streszcz.,
Abstract
W artykule przedstawiono możliwość poszerzenia obszaru funkcjonowania budżetowania poprzez wprowadzenie budżetowania całokształtu działalności firmy. Zdaniem autora - umożliwiłoby to likwidację wielu mankamentów występujących w obecnym kształcie budżetowania, a tym samym zwiększyłoby atrakcyjność jego stosowania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., A handbook of management techniques, Londod 1993
 2. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, O.D.D.K., Gdańsk 2004
 3. Hope J., Prace w budżetami, Harvard Business Review Polska, grudzień 2003
 4. Koch R., The Financial Times - Słownik zarządzania i finansów, Wyd. P.Sz.B., Kraków 1997.
 5. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 6. Krawczyk W., Budżetowanie zarządcze bazą dla controllingu zarządczego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1 z 2005.
 7. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działahiości przedsiębiorstw. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 8. Łada M., Definicje pojęć "budżet i budżetowanie". Zeszyty Teoretyczne Rady Stowarzyszenia Księgowych, t. 49,1999.
 9. Praca zbiorowa. Encyklopedia, Copyright by Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Praca zbiorowa, The National Association of Accountants, London 1983.
 11. Praca zbiorowa. Słownik współczesnego języka polskiego, tom I i II, Zespół Wydawnictwa Wilga, Warszawa 1998.
 12. Praca zbiorowa pod red. Świderskiej G.K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1 i 2, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu