BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Gospodarka Polski i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu
Polish Economy and Warsaw Stock Exchange in Times of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 119-137, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Kryzys gospodarczy, Giełda papierów wartościowych
Business trends, Economic crisis, Stock market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Od początku 2008 r. można było zaobserwować ogólnoświatowy kryzys finansowy, którego bezpośrednią przyczyną było załamanie na rynku kredytów hipotecznych USA w sierpniu 2007 r. Konsekwencją tego załamania było rozszerzenie się kryzysu na gospodarkę realną, co szybko doprowadziło do spadku produkcji, ujemnego wzrostu gospodarczego w większości krajów na świecie oraz spadku zatrudnienia. Reakcją rynku finansowego na te negatywne procesy było zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów i podnoszenie marż z tytułu wzrostu ryzyka kredytowego. Efekt tego typu działań bardzo szybko doprowadził do istotnego spadku skłonności do inwestowania. Gospodarki krajów rozwiniętych weszły w fazę ostrej recesji, notując spadki produktu krajowego brutto na poziomie 1-2% w skali roku. Z kolei w większości gospodarek krajów wschodzących wzrost gospodarczy gwałtownie wyhamował. W powiązaniu z silnym zmniejszeniem się popytu zewnętrznego na polskie towary i usługi nastąpił niższy poziom zaufania między przedsiębiorstwami, który jest konsekwencją dłuższej windykacji należności. Sytuację w Polsce pogarsza dodatkowo fakt wysokiego uzależnienia polskiej gospodarki od eksportu. Jest to poważna bariera utrudniająca wychodzenie z kryzysu. (fragment tekstu)

The main goal of the article is to examine the impact of the current global crisis on the Polish economy and capital market in Poland. In the paper the relationship between the major WSE indices and select macroeconomic variables is studied. The hypothesis of overreach crisis in the real economy by the stock market indices is verify too. Besides of that one researched shaping of the WSE indices since 1991 in refer to previous world-wide crises. In the paper influence of the crisis on the economy in EU for select macroeconomic variables is evaluated and that comparison is made for years 2004 and 2008. An assessment of development in Polish in relation to other EU countries is examined too.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Friedman M., Money and Stock Prices, "Journal of Political Economy" 1998, vol. 96.
  2. Longuani P., Rush M., Tave W., Stock Market Dispersion and Business Cycles, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, January/Fabuary 1991.
  3. Poland in the European Union, GUS, Warsaw 2009.
  4. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Young Kwon P., Stock Prices, Profits and Interest Rates during Business Cycles, "Papers presented at the Atlantic Economic Association" 1982.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu