BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi
Eyolution of System of Budgeting in Polano
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 341-355, tab., rys.,bibliogr. 12 poz.
Keyword
Budżet zadaniowy, Zarządzanie, Finanse publiczne
Task budget, Management, Public finance
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę budżetowania zadaniowego jako narzędzia, które może być efektywną alternatywą zarządzania finansami publicznymi. Scharakteryzowano strukturę budżetu zadaniowego oraz zaprezentowano noty i informację opisową. Przedstawiono również klasyfikację wydatków i przychodów administracji publicznej COFOG (Classification of the Functions of Government) oraz "Europejski system rachunków ESA 1995" jako podstawę do stworzenia nowej klasyfikacji budżetowej w Polsce niezbędnej do sprawnego wdrożenia nowego systemu budżetowania.(abstrakt oryginalny)

In paper is present essence, range of budgeting, perform characteristic of structure. It characterize classification of expense and income of public administrations COFOG and "European system account 1995 " ESA for creation of new budgetary classification in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy. Racjonalność, przejrzystość, skuteczność. Metodyka. Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2006.
 2. Golinowska S.: Polityka społeczna: koncepcja - instytucje - koszty. Poltext, Warszawa 2000.
 3. Joumard I., Kongsrud R, Nam Y.S., Price R.: Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, No. 380, OECD Publishing 2004.
 4. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Warszawa 2005.
 5. Program konwergencji - aktualizacja 2005, Warszawa 2006.
 6. Program Operacyjny "Kapitał ludzki", Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2002 r. z 23 stycznia 2002.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2000 z 10 lipca 2000.
 9. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008. Załącznik numer 58 do projektu ustawy budżetowej na rok 2008.
 10. Ustawa z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.
 11. Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego. Materiały szkoleniowe UPRP, Forum Gryf, Warszawa 2007.
 12. http://bz.premier.gov.pl/aktualnosci001_I5.php.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu