BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharczyk Andrzej
Title
Problemy uwiarygodnienia wartości kosztowych w relacji CVP dla produkcji wielofazowej
Problems of Lending Credence to Values of Variable and Flxed Costs in a CVP Relationship for Multiphase Production
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 345-356, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Budżetowanie
Accounting, Costs, Budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje problematykę racjonalizacji rachunku kosztów produkcji, postrzeganego jako istotny element rachunku efektywności opartego rui wykorzystaniu znanej relacji CVP. Rozważania te dotyczą głównie produkcji o asortymencie złożonym, wytwarzanej w procesach wielofazowych. Racjonalizacja ta jest postrzegana przez autora wpierw jako zapewnienie pełnej jednoznaczności kwalifikowania poszczególnych składowych kosztów produkcji do grupy zmiennych oraz stałych, a następnie jako zapewnienie odpowiednio znacznej precyzji wyliczania wartości poszczególnych pozycji kosztowych. Działania te prowadzić powinny do uzyskania owej jednoznaczności pozycji kosztowych w rachunku CVP, a także do uzyskania pełnej wiarygodności ich wartości. Sprzyja to niewątpliwie racjonalizacji podejmowania decyzji z wykorzystaniem tego rachunku oraz kontroli i analizie efektywności dokonań w zakresie produkcji i sprzedaży.(fragment tekstu)

The article presents problems of manufacturing account rationalization, seen as an essential part of ejfectiveness account based on the well-known CVP relationship. Considered are mainly product ranges from multiphase processes. The author considers this rationalization as ensu-ring a Juli explicitness in ąualifying particular components of costs of manufacture to yariable andfloating costs groups, followed by cost computation with satisfactorily high accuracy. These actions should result in achieving costs explicitness in CVP calculation, as well as a Jiill reliabi-lity of their values. It surely supports rational decision making and effectiveness control and analysis in production and sales areas using this type of computation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drury C: Rachunek kosztów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Steinmann H., Schreyogg G.; Zarządzanie. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
  4. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu