BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korol Tomasz (Politechnika Gdańska)
Title
Zastosowanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych
Models of Decision Tree and Random Forest In Bankruptcy Prediction of Stock Equity Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 357-364, tab., rys.,bibliogr. 5 poz.
Keyword
Drzewo decyzyjne, Prognozowanie, Spółki akcyjne
Decision tree, Forecasting, Joint stock companies
Note
summ.
Abstract
W artykule tym skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania metody drzew decyzyjnych oraz Random Forest w prognozowaniu upadłości spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W badaniach autor wykorzystał dane finansowe 107 spółek akcyjnych z lat 1998-2006. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą ' czternastu mierników finansowych. Celem tych badań była weryfikacja skuteczności w prognozowaniu upadłości firm mniej popularnej metody, jakimi są drzewa decyzyjne oraz identyfikacja najistotniejszych predyktorów upadłości na rok i na dwa lata przed bankructwem spółek. Badania te wykazały wyższą skuteczność modeli Random Forest od skuteczności modeli C&RT. (abstrakt oryginalny)

This article is about prediction of the bankruptcy of stock equity companies in Poland. Author has concentrated on evaluating the ability of the models of decision tree C&RT and Random Forest in predicting business bankruptcy. In the research 107 Polish stock equity companies have been used, fi^om years 1998-2006. This population of companies was divided into leaming and testing set data. Every company was described by 14 financial ratios. Presented Random Forest models in the article distinguish with higher effectiveness of predicting the bankruptcy than models of decision tree C&RT. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone Ch.: Classification and Regression Trees. Chapman & Hall, Nowy Jork, 1984.
  2. Breiman L., Oltler A.: Random Forest, http://stat-www.berkeley.edU/users/breiman/RandomForests/1 cc_home.htm.
  3. Hołda A.: Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jed-l nostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych. W: Zarządzanie Finansami. Red. D.; Zarzecki. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin i 2006.
  4. Korol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wydawnictwo | CeDeWu, Warszawa 2005.
  5. Michaluk K.: Identyfikacja sygnałów zagrożenia bankructwem. Materiały konferencyjne, IV Zachód-1 niopomorskie Forum Finanse '99, s. 162.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu