BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lazar Jaromir
Title
Budżetowanie i ocena specjalnych kosztów jednostkowych w controllingu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 357-370, Rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Budżetowanie, Controlling
Accounting, Costs, Budgeting, Controlling
Note
streszcz.
Abstract
Przy stosowaniu controllingu kosztów występuje problem specjalnych kosztów jednostkowych (mieszanych)- Koszty te są częściowo zawarte w kosztach wydziałowych, częściowo w pozostałych kosztach operacyjnych. Niniejszy przyczynek opisuje jedną z możliwych metod obliczania tych kosztów. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. HANUŚOYA, H. Ućetnictvi W - Vmtropodnikovć iićetnicWl. Brno: PC-DIR, 1997. ISBN 80-214-0844-8.
  2. HERMAN, ?., LAZAR, J. Nakladovy controlling. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 1999. 102 s. ISBN 80-86122-34-4.
  3. KRAL, B. a kol. Manaierske udetnictvi. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 552 s. ISBN 80-7261-062-7.
  4. MANN, R., MAYER, E. Controlling: Metoda uspmśho podnikóni. 1. vyd. Praha. Prumysl a obchód. Profit, 1992. 360 s. ISBN 80-85603-20-9.
  5. YOLLMUTH, H. J. Controlling - novy nóstroj fizeni. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 1999. 136 s. ISBN 80-85235-54-4.
  6. YYSUŚIL, J. Integrovanć nózvoslovi v controllingu: vj/kladovj; slomikpojmń, metod a nóstroju moderniho fizenipodniku. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 1999. 143 s. ISBN 80-7259-007-3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu