BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ wskaźników i informacji rynkowych na atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 371-378, Rys., tab., bibliogr. poz. 3
Keyword
Atrakcyjność inwestycyjna, Przedsiębiorstwo, Giełda
Investing attractiveness, Enterprises, Stock exchange
Note
streszcz.
Abstract
Analiza fundamentalna należy do jednej z najbardziej istotnych i zaawansowanych grup metod w analizach spółek giełdowych. Jest ona ściśle związana z długoterminowym inwestowaniem wykorzystującym badanie kondycji ekonomiczno-finansowej spółki. W ramach tej analizy ważną rolę na rozwiniętych rynkach kapitałowych odgrywają wskaźniki rynkowe. Badanie przeprowadzono dla okresu od 02.02.2007 roku do 30.03.2007 roku na podstawie spółek giełdowych, które wchodziły w tym okresie w skład indeksu giełdowego WIG20 i były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.fragment tekstu)(fragment tekstu)(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Richie J.C.: Analizafiindamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  2. M.Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
  3. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 1, Placet, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu