BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Porównanie metod redukcji gwarancji w wycenie opcji na indeks WIG20 w oparciu o model GARCH
Comparison of Variance Reduction Techniques for Pricing WIG20 Options Under GARCH Models
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 153-166, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wycena opcji, Indeks giełdowy, Model GARCH, Symulacja Monte Carlo
Options pricing, Stock market indexes, GARCH model, Monte Carlo simulation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Symulacje Monte Carlo (MC) stały się jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do wyceny opcji. Po pierwsze, symulacje MC umożliwiają wycenę instrumentów pochodnych o niestandardowych funkcjach wypłaty (np. opcji egzotycznych), dla których nie istnieją wzory analityczne. Po drugie, bardzo często symulacje MC wykorzystuje się do wyceny standardowych opcji w modelach rynków niezupełnych, dla których, ze względu na brak jednoznacznej miary martyngałowej, również nie wyprowadzono formuł analitycznych.(fragment tekstu)

Monte Carlo simulation (MC) has become an fundamental tool in optionpricing. First MC simulation makes derivatives with non-standard payoff pricing possible. Second MC simulations often are used for standard option pricing in incomplete market models. The Monte Carlo technique is a computationally demanding tool. Efficiency of MC simulation could be achieve by reducing the variance of simulation estimates. We discuss threemethods: antithetic variates, control variates, importance sampling. We use numerical experiments on WIG20 call options to investigate the performance of these methods.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Asmussen S., Glynn P.W., Stochastic Simulation, Springer, New York 2007.
  2. Bartkowiak M., Charakterystyka wybranych szeregów czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. M. Matłoka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  3. Cont R., Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues, "Quantitative Finance" 2001, vol. 1.
  4. Doman M., Doman R., Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Duan J.C., The GARCH Option Pricing Model, "Mathematical Finance" 1995, vol. 5.
  6. Duan J.C., Conditionally fat-tailed distributions and the volatility smile in options,Working paper, Department of Finance, Hong Kong University of Science and Technology 1999.
  7. Duan J.C., Gauthier G., Simonato J.G., An Analytical Approximation for the GARCH Option Pricing Model, Working paper, Rotman School of Management, University of Toronto 1998.
  8. Duan J.C., Gauthier G., Sasseville C, Simonato, J.G., Approximating the GJR-GARCH and EGARCH Option Pricing Models Analytically, "Journal of Computational Finance" 2006, vol. 9.
  9. Glasserman P., Monte Carlo Methods in Finance, Springer, New York 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu