BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Szkic do mechaniki ekonomii kwantowej rynku
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 393-400, Bibliogr. poz. 4
Keyword
Ekonomia, Macierze
Economics, Matrix
Note
streszcz.,
Abstract
Za imperatyw dla mechaniki kwantowej rynku przyjmujemy paradygmaty mechaniki kwantowej, a uwagę skupiamy na poszukiwaniu związku między własnościami macierzy i własnościami rynku za pomocą kwantowej macierzy rynku (KMR). Kwantowa - gdyż główną rolę w tym opisie gra pojęcie kwantu działania h. Macierzowa - dlatego że macierze to niezbędny aparat matematyczny do tego celu. W mechanice kwantowej rynku rynki mają naturę nieliniową - inwestorzy reagują na informację z opóźnieniem, a możliwych rozwiązań może być wiele. Rynek emituje informacje nie w postaci ciągłych, gładkich serii, lecz w kwantach (porcjach). Kwant to zarówno zbiór informagi, jak i reakcji na nie. W mechanice kwantowej rynku rynek jest lokalnie losowy, globalnie zaś uporządkowany, nie znosi symetrii (równowagi). Celem artykułu nie jest uwikłanie się w toczące się od dawna spory pomiędzy zwolennikami trzech szkół: analizy fitndamentalnej, technicznej i ilościowej lecz pogłębienie zrozumienia rynku. Nie należy oczekiwać, ze mechanika kwantowa rynku zwiększy precyzję prognoz. Rynku nie można przechytrzyć, można jedynie zmniejszyć ryzyko inwestycji dywersyfikują portfel. Grając o wyższą stawkę zwiększa się ryzyko. Na dłuższą metę rynek jest więcej niż nieprzewidywalny. Prezentowany szkic do mechaniki ekonomii kwantowej rynku na obecnym etapie prowadzonych przez autora badań ma charakter czysto teoretycznych rozważań. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Mietlewski Z., Metodyka Analizy i oceny danych w budżetach przedsięwziąć gospodarczych..., Instytot Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2003.
  2. Oread J., U podstaw fizyki, PWN, Warszawa 1966.
  3. Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko, WIG - Press, Warszawa 1997.
  4. Ponomariew L., O kwantach rzeczy ciekawe. Nasza księgarnia, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu