BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrzut Marek
Title
Warunki skuteczności ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska naturalnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 423-429, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Efektywność, Ekologia, Ochrona środowiska
Effectiveness, Ecology, Environmental protection
Note
streszcz.
Abstract
Celem referatu Jest zwrócenie uwagi przedsiębiorstwom, by przy maksymalizacji zysków ze swojej działalności uwzględniły w rachunku kosztów przedsiębiorstwa koszty zewnętrzne wynikłe z tytułu korzystania ze środowiska wyrażone Jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska w postaci opłat i kar. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Czaja, B. Fiedor ,Z. Jakubczyk: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowiska. Białystok-ICraków 1992,
  2. B. Fiodor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. CH Beck, Warszawa 2002
  3. K. Górniak, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa 1998
  4. T. Żylicz: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego PWN Warszawa 1990
  5. F. Pionek: Środowisko przyrodnicze a strategia gospodarowania Problemy Ekologiczne 1992, m-2
  6. K. Górniak, Z Grabowski, S. Korta, Propozycje modyfikacji systemu opłat za składowanie odpadów, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998,
  7. H. Folmer, L. Gobel, H. Opschoor: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1997
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu