BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański), Kujawski Jarosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów w państwowej szkole wyższej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 431-442, Tab., bibliogr. poz. 18
Keyword
Rachunkowość, Rachunek kosztów
Accounting, Cost accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelu wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów w państwowej szkole wyższej. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili teoretyczne aspekty budowy tradycyjnego wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów. Druga część opracowania poświęcona została prezentacji modelu na potrzeby zarządcze państwowych szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present model of contribution accounting in the public high school In the flrst part of article, theoretical aspects of the contribution accounting are presented. The second part concems suggestion of the model dedicated to public high school (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Beresińska A., System informacyjny rachunkowości podstawą podejmowania decyzji w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 35, Warszawa 1996
 2. Bieliński J., Dotacja i czesne. Forum Akademickie, 2006, nr 12
 3. Fedak Z., Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. PWE, Warszawa 2996
 4. Gierusz J., Poradnik ewidencji i rozliczania kosztów. ODDK, Gdańsk 1992
 5. Gierusz J., Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996
 6. Krzemiński P,, Nowe koncepcje rachunku kosztów wykorzystywanych w budżetowaniu [w] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne pod redakcją naukową W. Krawczyka, Kraków 2001
 7. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000
 8. Matuszewicz J.,Rachunek kosztów. Finans-Servis, Warszawa 2001
 9. Miłosz H., Stefniak J., Oddzielny algorytm. Forum Akademickie, 2006, nr 9
 10. Nowak E.,Rachunek kosztów. Ekspert, Wrocław 2000
 11. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1996
 12. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003
 13. Praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 1995
 14. Ronek H,, Rachunkowość jako źródło informacji ekonomicznej [w] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. Praca zbiorowa pod redakcją E. Nowaka i M. Urbanka, Norbertinum, Lubhn 1995
 15. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2006
 16. Szuwarzyński A., Identyfikacja podstawowych czynników kosztotwórczych w procesie kształcenia w publicznej szkole wyższej. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 588, Gdańsk 2001
 17. Świderska G.K., Rachunkowość zarządcza, Poltex, Warszawa 1997
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365 ze zmianami)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu