BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Instrumenty i determinanty polityki minimalizacji podatku dochodowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 453-465, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Optymalizacja, Podatek dochodowy
Optimalization, Income tax
Note
streszcz.
Abstract
Podmioty gospodarcze zobligowane są do płacenia podatku dochodowego od wypracowanych zysków. Obowiązujące reguły opodatkowania wynikają z dwóch ustaw dotyczących odpowiednio osób fizycznych i prawnych. Przepisy te wprowadzają niemal identyczne zasady ustalania dochodu w zakresie dotyczącym określenia podatkowych przychodów i podatkowych kosztów. Różnice dotyczą jedynie zasad prowadzenia ewidencji, która w przypadku osób fizycznych może być (w określonym zakresie) uproszczona do ewidencji podatkowej. Wyrażone w przepisach reguły ustalania przychodów i kosztów podatkowych oraz zakres ewidencji pozwalają na podejmowanie działań zarządczych zmierzających do minimalizacji podatku dochodowego. Podatnicy mają określone możliwości kształtowania wysokości dochodu, a zatem i podatku poprzez odpowiednie rozliczanie działalności oraz taki jej prowadzenie, aby skutki podatkowe były jak najmniej uciążliwe. Dla podatnika istotna jest zatem identyfikacja dostępnych możliwości wyboru oraz umiejętność ich zastosowania w prowadzonej działalności. Przy tym realizacja strategii zmierzającej do minimalizacji podatku dochodowego powinna uwzględniać ryzyko powodowane istnieniem podatku oraz prowadzeniem przez podmiot własnej polityki podatkowej.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Red. W.Nykiel, A.Mariański, ODDK, Gdańsk 2006
  2. Krynicki J., Trzemżalski J.: Koszty uzyskania przychodów a ustawa o rachunkowości. Przegląd Podatkowy Nr 3, 2006
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. Marciniuk J., C.H.Beck, Warszawa 2006
  4. Szymański G.K., Duch rachunkowości ciąży nad definicją kosztów uzyskania przychodów. Przegląd Podatkowy nr 10, 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu