BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Polityka podziału zysku spółki kapitałowej w obliczu kryzysu na rynkach finansowych
The Dividend Policy of Capital Company in the Face Crisis on Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 353-362, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zysk, Spółki kapitałowe, Kryzys finansowy, Rynki finansowe
Profit, Capital company, Financial crisis, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania są zagadnienia dotyczące założeń i kierunków polityki podziału zysku w spółkach kapitałowych. W opracowaniu zawarto odniesienie do bieżącej sytuacji podmiotów gospodarczych w obliczu kryzysu na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Questions relating to foundations and the directions of the politics of the division of the profit at capital companies are the object of the study. The reference was contained in the study to the current situation of economic subjects in the face of the crisis on financial markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brighan E.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWN, Warszawa 1996.
  2. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000.
  3. Miller M.H., Modigliani F.: Dividend Policy, Growth and the Yaluation of Shares, "The Journal of Business", październik 1961.
  4. Sierpińska M.: Polityka dywidendowa w spółkach kapitałowych. PWN Warszawa 1999.
  5. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski. PWN, Warszawa 1971.
  6. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II. PWN, Warszawa 1988.
  7. Weston J.F., Copeland T.E.: Managerial Finance. The Dryden Press, Forth Worth 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu