BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska), Caputa Wiesław (Politechnika Śląska)
Title
Koszty i progi opłacalności obsługi klienta
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 507-522, Rys., bibliogr. poz. 13
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Zarządzanie, Klient
Accounting, Costs, Management, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca konkurencja oraz procesy standaryzacji i normalizacji produktów w skali międzynarodowej zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych źródeł przewagi rynkowej. Coraz trudniej pokonywać konkurentów stosując tradycyjne instrumenty marketingowe, tj. wysokiej jakości produkt, niską cenę, atrakcyjną promocję czy sprawną dystrybucję. Instrumentem, który daje większe możliwości jest obsługa klienta, a zwłaszcza jej logistyczne elementy. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe, jeśli przedsiębiorstwo potrafi zapewnić satysfakcjonujący klientów poziom obsługi po możliwie najniższych kosztach. Przy wyznaczaniu takiego poziomu kierownictwo powinno znać dolny i górny próg opłacalności obsługi. (abstrakt oryginalny)

Facing the growing competence and intemational normalization of product ąuality, enterprises are forced to keep searching still new sources of market advantage. Traditional Instruments of marketing mix such as: good ąuality product, Iow price, attractive promotion or efiective distribution seem to be ineffective for defeating market rivals. The better results, in this case, gives customer service, especially its logistic aspects. Corporate success depends on its ability of providing good standards of customer service at its possibly lowest costs. When settling a reliable serńce level, a manager should take into account two break-even points (critical points ofprofitability) of customer serńce, the lowest arui the highest one.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ballou R. H., Business Logistics Management, Prentice-Hall, Englewood Chfife, N. J. 1997
 2. Beier F. J., Logistyka, SGH, Warszawa 1993
 3. Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 4. Christopher M., Gillette: Creating a European Logistics Strategy. [w:] Taylor D., Global Cases in Logistics and Supply Chain Management, Intemational Thompson Publishing Company, London 1997
 5. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, AE, Poznań 1998
 6. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., The Management of Business Logistics, West Pubhshing Company, St. Paul 1996
 7. Dowling G., Unlec M., Do Loyalty Customer Program Really Work?, "Sloan Management Review" 1997, Summer
 8. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001
 9. Kempny D.,Zapasy w systemie logistycznym Jirmy, AE, Katowice 1995
 10. Logistyka dystrybucji, pod red. K.Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2001
 11. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004
 12. Payne A., Marketing usług PWE, Warszawa 1997
 13. Rewers J., Klienta nasz pan, czyli wzorowa obsługa klienta. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu