BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Odzwierciedlenie rezerw w sprawozdaniu finansowym
The Presentation of Provisions in Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 371-380, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rezerwy, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Reserves, Financial statements, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw w rachunkowości i ich odzwierciedleniu w sprawozdaniu finansowym. Opisano w nim zakres pojęciowy kategorii rezerw w świetle ustawy o rachunkowości i KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Scharakteryzowano sposób ujęcia rezerw w dwóch podstawowych elementach sprawozdania finansowego, którymi są bilans i rachunek zysków i strat. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of provisions and way of their presentation in the financial statement. It describes kind of provisions according to polish accounting regulation and the way of their presentation in two basic parts of financial statement which are the statement o financial position and the income statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. j. DzU nr 76 z 2004 r., poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu