BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włoszczowski Beniamin (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
O niezgodności relacji strumieni i zasobów w konstrukcji wskaźników analizy finansowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 523-531, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Analiza finansowa
Accounting, Financial analysis
Note
streszcz.
Abstract
W referacie podjęty został problem ekonomicznej interpretacji - wskaźników analizy finansowej, w razie wystąpienia niezgodności wymiaru czasowego wielkości zasobów (informujących o stanie na jeden dzień w roku), i strumieni (obejmują cały okres, np. rok). Krytycznej ocenie poddano także koncepcję liczenia zasobów, jako średniej wielkości z początku 1 końca roku, czyli dwu dni. W końcowej części przedstawiono propozycję obliczania wskaźników finansowych, jako relacji średnich dziennych zasobów i średnich dziennych strumieni. Koncepcja ta jest oparta na założeniu o codziennym uczestnictwie zasobów (aktywów i pasywów) w aktualnej wysokości w działalności firmy. Tym samym zostaje zlikwidowany problem niezgodności wymiaru czasowego. Z drugiej strony, powstaje pytanie, czy 1 w jakim zakresie dzienne wielkości mogą być obliczane. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F, Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
  2. Kopczyńska L., Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. Walczaka M., Difin, Warszawa 2003.
  3. Lange O., Teoria reprodukcji i akumulacji. Warszawa 1961.
  4. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2004.
  5. Wędzki D., Aruiliza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Walters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  6. Włoszczowski B., O wskaźnikach płynności finansowej [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr zb. pod red. Krawczyka W., Kraków-Zakopane 2006.
  7. Włoszczowski B., Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, "Rachunkowość" 1994, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu