BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Henryk
Title
Polityka, strategia, gospodarka finansowa, Relacje, powiązania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 533-546, Bibliogr. poz. 8
Keyword
Polityka, Strategia globalna, Gospodarka
Politics, Global strategy, Economy
Note
streszcz.
Abstract
W zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa znane są trzy określenia: polityka, strategia, gospodarka finansowa. Używanie tych pojęć w teorii zarządzania finansami ma głębokie teoretyczne uzasadnienie i powinno zajmować należne im miejsce. Polityka wskazuje kto jest jej podmiotem, jakie cele trzeba realizować oraz jakimi posłużyć się sposobami realizacji. Strategia, lepiej strategie, określają jak zrealizować określone cele (zamiary), ale celów tych nie wyznaczają. Gospodarka finansowa pełni natomiast służebną rolę wobec polityki i strategii, należy bowiem do poziomu wykonania tego, co zaliczamy do finansów przedsiębiorstwa. Strategia służy polityce, gospodarka finansowa pełni służebną rolę wobec polityki oraz strategii przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Z. Fedorowicz, Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa 1980
  2. G. Golawska - Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Bydgoszcz 2007
  3. J. Kaleta, W. Romaszewska, Finanse organizacji gospodarczych. Warszawa 1976
  4. T. Kotarbiński, Abecadło gospodarności. Warszawa 1972
  5. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004
  6. Strategor, Zarządzanie firmą. Warszawa 1996
  7. J.Szyrocki, Polityka finansowa organizacji gospodarczych, Warszawa 1996
  8. H. Zalewski, Polityka finansowa w przedsiębiorstwie, Sopot 1992
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu