BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Teresa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zarządzanie kosztami w gminach
Cost Management in Local Goverments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 421-430, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Gmina, Samorząd terytorialny
Costs management, District, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Realizacja zadań samorządu terytorialnego jest związane z ponoszeniem kosztów. Są one określane na podstawie rachunku kosztów. Celem pracy jest przedstawienie przydatności rachunku kosztów w zarządzaniu jednostkami samorządowymi. (abstrakt oryginalny)

Realization of local government tasks is related to the incurring costs. They are identified under cost accounting. The aim of the paper is the presentation of usefulness cost accounting in local government management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy, red. M. Zawicki, S. Mazur. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2004.
  2. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak. PWE Warszawa 2002.
  3. Herbut R.: Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej, w: Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, W. Macek. Wy­dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
  4. Jarugowa A.: Koszty zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. PWE, Warszawa 1966.
  5. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
  6. Rachunek kosztów, 1.1, red. K. Sawicki. FRRwP, Warszawa 1996.
  7. Sadowska T.: Wykorzystanie rachunku kosztów działań w budżetowaniu zadaniowym w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednost­kami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz. US, AR, Szczecin 2008.
  8. Wójcik S.: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Redakcja Wydawnictw Kato­lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu