BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rachunek zysków i strat i jego analiza elementem zarządzania jednostką gospodarczą
Profit and Less Account, and its Analysis as an Element of Management in Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 567-576, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunek zysków i strat, Zarządzanie, Rachunkowość
Profit and loss statement, Management, Accounting
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono rachunek zysków i strat i opisano metody jego sporządzania. Następnie ukazano możliwości analizy rachunku zysków i strat oraz wpływ analizy na zarządzanie jednostką gospodarcza.(abstrakt oryginalny)

This article presents projit and lass account, and describes methods of making U. Next, the article introduces opportunities of the profit and loss account, and describes its Influence on management in business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005, s. 97
  2. T. Kiziukiewicz, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003, s. 88
  3. E. Nowak. Analiza Sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005, s. 166
  4. Zeszyty metodyczne rachunkowości nr 1(193), Ustawa o rachunkowości oraz wybrane akty prawne art.3.30
  5. Zeszyty metodyczne rachunkowości nr 1(193), Ustawa o rachunkowości oraz wybrane akty prawne art. 3.31
  6. Zeszyty metodyczne rachunkowości nr 1(193), Ustawa o rachunkowości oraz wybrane akty prawne art.47.1
  7. Zeszyty metodyczne rachunkowości nr 1(193), Ustawa o rachunkowości oraz wybrane akty prawne załącznik nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu