BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Title
Modele wynagradzania towarzystw emerytalnych na przykładzie krajów Europy Środkowowschodniej
Remuneration Models of Pension Companies on the Example of CEE
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 235-247, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
System emerytalny, Towarzystwa emerytalne, Fundusze emerytalne
Pension schemes, Pension fund companies, Pension funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Źródłem przychodów towarzystw emerytalnych, zarządzających funduszami emerytalnymi w kapitałowych filarach systemów emerytalnych, są pobierane opłaty. Ich konstrukcja ma istotne znaczenie w motywowaniu zarządzających funduszami do efektywnego inwestowania powierzonych aktywów. Celem artykułu jest charakterystyka modeli wynagradzania towarzystw emerytalnych ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości przychodów towarzystw emerytalnych na zmiany stóp zwrotu funduszy emerytalnych oraz analiza modeli zastosowanych w krajach Europy Środkowowschodniej (CEE) w II filarze emerytalnym. (fragment tekstu)

In the article the remuneration models of pension companies are characterized, especially in the context of their sensitivity to changes of pension fund rate of return. In the last part of the article author analyzed the remuneration model of pension companies in CEE.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grinblatt M., Titman S., The impact of performance based fees on pension fund management, Anderson School of Management, University of California, Los Angeles 1996.
  2. Blake D., Pension Economics, John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
  3. Starks L., Performance incentive fees: an agency theoretic approach, ,Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1987, vol. 22.
  4. Arza C, The limits of pension privatization: Lessons from Argentina Experience, "World Development" 2008, Vol. 36, No. 12.
  5. Barr N., Pension: overview of the issues, "Oxford Review of Economic Policy" 2006, Vol22, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu