BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Własności azjatyckich geometrycznych barierowych opcji kupna
Properties of Geometric Asian Barrier Call Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 279-289, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Instrumenty finansowe, Opcje, Opcje azjatyckie, Barierowe opcje kupna
Financial investment, Financial instruments, Options, Asian options, Barrier call options
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zwykłe opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych. Dochód z nich zależy od przekroczenia przez cenę instrumentu bazowego określonej w dniu zawarcia kontraktu ceny progowej (tzw. bariery). W zależności od spełnienia warunku bariery rozróżnia się: a) opcje z barierą wejścia, które z chwilą przekroczenia przez cenę instrumentu bazowego ceny progowej stają się zwykłymi opcjami, b) opcje z barierą wyjścia, które są opcjami zwykłymi do momentu, w którym cena instrumentu bazowego nie przekroczy ceny progowej. Jeśli w okresie ważności opcji cena instrumentu bazowego nie przekroczy ceny progowej, to opcja z barierą wejścia wygasa bezwartościowa. Stąd z opcjami z barierą wejścia związane jest ryzyko braku aktywacji. Z kolei z opcjami z barierą wyjścia związane jest ryzyko dezaktywacji, które występuje wówczas, gdy cena instrumentu bazowego przekroczy cenę progową. Wówczas opcja z barierą wyjścia przestaje istnieć. (fragment tekstu)

The article presents the issues connected with geometric Asian barrier call options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and the analysis of the prices of the standard and geometric Asian barrier call options. The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the geometric Asian down-in and down-out barrier call options issued on EUR/PLN.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dziawgo E., Opcje barierowe w zarządzaniu ryzykiem - charakterystyka instrumentu, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Filera, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
  2. Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  3. Zhang P. G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu