BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Echaust Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Statystyczna analiza zdarzeń ekstremalnych na rynkach kapitałowych na podstawie indeksów giełdowych
Statistical Analysis of Extreme Events in Capital Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 291-303, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza statystyczna, Indeks giełdowy, Teoria wartości ekstremalnych
Capital market, Statistical analysis, Stock market indexes, Extreme Values Theory (EVT)
Note
streszcz., summ..
Abstract
OOstatnie lata charakteryzowały się dużą dynamiką na światowych rynkach finansowych. Od początku 2006 r. przez ponad półtora roku trwała hossa, podczas której indeksy osiągały kolejne szczyty. Inwestorzy pomimo docierających od początku 2007 r. negatywnych wiadomości dotyczących upadłości kolejnych instytucji związanych z kredytami hipotecznymi w USA zdawali sieje ignorować. W październiku 2007 r. stało się jasne, że problemu nie da się dłużej bagatelizować a indeksy giełd na całym świecie zaczęły w szybkim tempie pikować. Sprzyjały temu kolejne wydarzenia płynące już nie tylko zza oceanu, ale również ze starego kontynentu. Wiele szacownych instytucji finansowych zostało uratowanych od upadłości głównie przez nacjonalizację, inne doświadczyły spektakularnych upadków z Lehmanem Brothers na czele. Dopiero początek 2009 r. przyniósł jakościową zmianę nastrojów na giełdowych parkietach. Wiele publikacji zostało zainspirowanych tymi wydarzeniami - głównie pod kątem analizy przyczyn, przebiegu czy skutków kryzysu. Celem mniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy statystycznej tych wydarzeń w kontekście analizy ryzyka ekstremalnego. Przeprowadzone badania dotyczą modelowania ogonów rozkładów prawdopodobieństwa dla kilku indeksów GPW w Warszawie i kilkunastu indeksów największych światowych giełd.(fragment tekstu)

In this paper we analyse the tail distribution behavior for a range of international equity indices. We use a block maxima model to estimate parameters of generalized extreme value distribution and extreme return levels. Most considered distributions are in the Frechet domain of attraction but the majority of WIG subindices distributions are in the Gumbel domain of attraction. We find a rather weak evidence of tail asymmetry, but fatter tails, what is surprising, are on the right hand side of distributions. This could suggest there is a greater probability of booms than crashes. Extreme return levels are mostly higher for the left tails. The highest extreme return levels are observed in the China Capital Markets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Christoffersen P.F., Diebold F.X., Schuermann T., Horizon problems and extreme events in financial risk management, Working Paper Series, Wharton Financial Institutions Centre, Philadelphia 1998.
  2. Coles S.G., An introduction to statistical modelling of extreme values, Springer-Verlag, London 2001.
  3. Cotter J., Extreme value estimation of boom and crash statistics, "The European Journal of Finance" 2006, vol. 12, No. 6-7.
  4. Doman M. , Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna, Kraków 2009.
  5. Embrechts P., Kluppelberg C , Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Application of Mathematics, Springer, New York 1999.
  6. Fisher R.A., Tippett L.H.C., On the estimation of the frequency distributions of the largest or smallest member of a sample, "Proceedings of the Cambridge Philosophical Society" 1928, vol. 24.
  7. Gomes M.L, On the estimation of parameters of rare events in environmental time series, Statistics for the environment 2: Water Related Issues, John Wiley & Sons, 1993.
  8. Jenkinson A.F., The frequency distribution of the annual maximum (or minimum) values of meteorological elements, "Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society" 1955, vol. 81.
  9. McNeil A.J., On extremes and crashes, "Risk" 1998, vol. 11.
  10. Miguel A., Navarrete A, Tawn J., A comparison of methods for estimating the extremal index, "Extremes" 2000, vol. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu