BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Płynność inwestycji na rynku nieruchomości na przykładzie warszawskiego rynku mieszkaniowego
The Liquidity of the Investment on the Market of Immovables on the Example of the Warsaw Housing-Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 305-316, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inwestycje w nieruchomości, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
Investments in real estate, Real estate market, Real estate housing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł stanowi próbę wyznaczenia wskaźnika płynności rynku mieszkaniowego w latach, w których wystąpiły przynajmniej dwie fazy cyklu koniunkturalnego: wzrostowa w latach 2003-2007 oraz spadkowa w latach 2008-2009. Najczęściej jednak oferta znajdowała nabywcę w okresie od trzech do czterech miesięcy. Okres te wydłuża się w ostatnich dwóch łatach, czyli okresie dekoniunktury na rynku nieruchomości i kryzysu gospodarczego w Polsce(fragment tekstu)

The long-term, the capital-output ratio, the short liquidity and the reasonable risk are the real estate market characterizes as investment area. One segments of this market are residential property, which without fulfill necessity, are admit as good indispensable to individual everyone exist. The economic development increasing chances to treat fiat as investment and participation more of investors. In the article one presents specificity of investing on residential market allow of basic characteristic that investments. Especially investment liquidity is additional subject of considerations on the Warsaw residential market example.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bryx M., Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.
  2. Foryś I . , Zarządzanie ryzykiem utraty minie, bezpieczeństwa, awarii, odpowiedzialności cywilnoprawnej, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. M. Bryx, Poltext, Warszawa 2004.
  3. Foryś I . , Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.
  4. Foryś I . , Putek-Szeląg E., Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, w: Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 16, Olsztyn 2008.
  5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996.
  6. Jajuga K., Kowalczyk-Lizak P., Wybrane metody finansowania nieruchomości i związane z  nimi ryzyko, w: Inwestycje i nieruchomości, red. A. Nalepka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
  7. Kucharska-Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu