BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka-Kluźniak Zofia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Efektywność audytu wewnętrznego
The Efficiency of Internal Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 431-439, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Efektywność, Audyt wewnętrzny, Płynność finansowa
Effectiveness, Internal audit, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera przykład efektywności działania audytu wewnętrznego w Firmie X w zakresie poprawy płynności finansowej. Nowoczesne podejście do audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych wymaga współpracy audytora wewnętrznego z kierownictwem spółki w realizacji celów jednostki i poprawie jej efektywności. (abstrakt oryginalny)

The article contains an example of internat audit efficiency in enterprise X in scope of financial liquidity. The modern approach to intemal audit requires cooperation between the auditor and the management in realization of the units' goals and improvement of its efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czerniawski R., Rapacka A.: Pomiędzy prawem a finansami. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
  2. Czerwiński K., H. Grocholski: Podstawy audytu wewnętrznego. Wydawnictwo Link, Szczecin 2003.
  3. Janicki K.: Ryzyko jako przedmiot działań audytu wewnętrznego. "Nasz Rynek Kapita­łowy", nr 8, 2004.
  4. Machnik D.: Rola audytu wewnętrznego w racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Zeszyty Na­ukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  5. Sapeta T.: Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Prace z zakresu zarządzania personelem. Zeszyty Naukowe Akademii Ekono­micznej nr 679, Kraków.
  6. Skorupko S., H. Anderska, Z. Łempicka: Mały słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  7. Wistel P.: Jak mierzyć efektywność audytu w giełdowej spółce. "Gazeta Prawna" z dnia 30.07.2008.
  8. Wytyczne do stosowania standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi­nansów publicznych, www.mofnet.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu