BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców
Portfolio Approach in Decreasing Negatiye Influence of the Deliyery Risk on Yalue of the Recepient's Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 365-374, rys.,bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ryzyko, Wartość przedsiębiorstwa
Risk, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Podstawowymi, finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacją jego wartości. Zarządzanie zapasami powinno także przyczyniać się do realizacji tego podstawowego celu. Strategia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy odbiorcy, jakie niesie ze sobą ryzyko czasu dostaw. Rozwiązanie proponowane w artykule, dotyczące doboru dostawców, oparte jest na wykorzystaniu przesłanek płynących z teorii zarządzania portfelem aktywów.(abstrakt oryginalny)

The basie financial purpose of an enterprise is maximization of its value. lnventory management should also contribute to realization of this fiindamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literaturę assume book profit maximization as the basie financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The enterprise value maximization strategy is ex-ecuted with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipents firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to choose the suppliers(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F.J., G. Fong: Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. WN PWN, Warszawa 2000.
  2. Jajuga K., Jajuga T: Jak inwestować w papiery wartościowe. WN PWN, Warszawa 1994.
  3. Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem. Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.
  4. Kalberg J.G., Parkinson K.L.: Corporate liauidity: Management and Measurment. IRWIN, Homewood 1993.
  5. Piotrowska M.: Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
  6. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. MT&DC, Wig-Press, Warszawa 2001.
  7. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu