BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich
Real Estate InvestmentiIn Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 343-356, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Inwestycje pośrednie, Inwestycje finansowe, Inwestycje w nieruchomości, Decyzje inwestycyjne
Indirect investments, Financial investment, Investments in real estate, Investment decisions
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek nieruchomości w Polsce jest jeszcze młodym, nieukształtowanym rynkiem i różni się od rynków zachodnich, co jest spowodowane zarówno sytuacją gospodarczą, szczególnym charakterem tego rynku, jak i obowiązującym stanem prawnym. Przystąpienie Polski do UE zbiegło się z radykalnym wzrostem popytu na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wzrost cen gruntów, domów, mieszkań i materiałów budowlanych. Zjawisko to spowodowało zainteresowanie inwestorów nieruchomościami, jako przedmiotem, w który można dokonywać lokaty posiadanych środków. Nieruchomości są jedną z możliwych lokat kapitału, zachęcają długoterminowym przynoszeniem dochodu, pozwalają na zaciąganie zobowiązań zabezpieczanych hipotekami, chronią kapitał przed inflacją. Ze względu na niski poziom korelacji z rynkiem papierów wartościowych są alternatywą wykorzystywaną szczególnie chętnie w okresie spadku koniunktury na giełdzie papierów wartościowych.(fragment tekstu)

Real estate investment can be divided into direct and indirect investment. The direct investment in real estate have the specific nature and character (poor divisibility, low liquidity and requiring costly specialist advice). The direct investment and the real estate funds present the important part of Polish investment market, because they have higher profitability than traditional assets (bonds, stocks or deposits). The conducted study implies that diversification of investment risk based on alternative assets is necessary, because they are weakly correlated (most often negatively correlated) with traditional assets. The research was carried in the period VI 2006 - III 2010.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bali M., Lizieri C, MacGregor B.D., The Economics of Commercial Property Markets, Routledge, Londyn 1998.
  2. Goodman Property Investors: Measuring real estate investment risks.
  3. Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu