BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rozliczanie świadczeń wewnętrznych a problemy decyzyjne przedsiębiorstwa
Calculations of Internal Services Clearing Versus the Decision-Making within a Company Examined by External Auditors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 451-456, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozliczenia, Decyzje strategiczne, Rachunkowość
Settlements, Strategic decisions, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem rozliczania świadczeń wewnętrznych tylko z pozoru zdaje się być bła­hym. O ile z księgowego punktu widzenia wystarczające wydają się metody uproszczo­ne, o tyle dla potrzeb oceny i zarządzania problem wymaga głębszego zastanowienia. Artykuł podejmuje próbę uporządkowania problemu rozliczania świadczeń wewnętrz­nych. (abstrakt oryginalny)

The problem of intemal serviccs clearing is seemingly trivial. While for the accountancy purposes the siniplitied methods are sufficient, for the evaluation and man­agement it requires due consideration. The paper makes an attempt to put in order issues connected with internal services clearing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość Zarządcza. PWE, Warszawa 1998.
  2. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
  3. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Finanse-Serwis, Warszawa 1995.
  4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, red. I. Sobańska. C.H. BECK, Warszawa 2006.
  5. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, red. G.K. Świderska. DIFIN, War­szawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu