BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dankowski Kezysztof (Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A.)
Title
Zabezpieczenie ryzyka walutowego przez osoby indywidualne
Protecting the Foreign Exchange Risk by Individuals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 357-367, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ryzyko walutowe, Zarządzanie ryzykiem, Strategia inwestycyjna
Currency risk, Risk management, Investment strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja strategii podjętych przez klienta indywidualnego, zaciągającego kredyt w walucie obcej, pozwalających na ograniczanie strat wynikających z niekorzystnej zmiany kursu walutowego. Ze względu na to, że możliwych scenariuszy może być wiele, w opracowaniu posłużono się metodą badawczą polegającą na studium przypadku. Dodatkowo zaprezentowano różnicę w przeprowadzaniu takich strategii na rynku Forex i na giełdzie. (fragment tekstu)

The subject of the in-depth analysis conducted by the authors is the presentation of strategies which might be used by individual customer for protection against currency risk. This risk is connected with taking a loan calculated in currency different from domestic one. The authors have suggested three strategies. The first is the lack of security, the second one is adopting short position for EURPLN and the third one is Long Put for EURPLN. The results of the strategies presented are purely theoretical and depend on actual changes of currency price on spot market. Moreover, the authors have compared solely the results on option strategies such as: Long Put, Bear Put spread and modified Bear Put spread. The two latter ones are treated as more advanced. The authors have expressed their attitude to particular strategies by presenting both opportunities and threats for the customer.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biegański M., Janc A., Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
  3. Golec A., Opcje na polskim rynku finansowym, wycena, strategii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  4. Hull J., Kontrakty Terminowe i opcje - wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa 1998.
  5. Kochan K., Forex w praktyce, Vademecum inwestora walutowego. One Press Nowy York 2001.
  6. Zalewski G., Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu