BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surowiec Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Aspekty zastosowań nowoczesnych systemów rachunku kosztów
Implementation Possibilities and Confines of Modern Costing Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 457-463, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Systemy rachunkowości, Rachunek kosztów, Efektywność, Kontrola kosztów
Accounting systems, Cost accounting, Effectiveness, Cost control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kontrola poziomu kosztów jest głównym czynnikiem zapewniającym efektyw­ność finansową. Nowoczesne systemy rachunku kosztów pozwalają precyzyjniej określić koszty produktu lub usługi. Zastosowanie takich systemów zapewnia niewątpliwe korzyści, wiąże się także z wieloma problemami natury finansowej, behawioralnej i technicznej. (abstrakt oryginalny)

Cost control is the main factor ensuring financial effectiveness. Modem costing systems enable more precise calculation of product or service cost. Implementation of such systems ensures obvious benefits but also meets financial, behavioral and technical problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K.: Budżetowanie w controllingu. ODDK, Gdańsk 2004.
  2. Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowa­nia. Absolwent, Łódź 2001.
  3. Kock S. 1995: Implementation Considerations for Activity-Based Costing Systems in . Service Firms: The Unavoidable Challenge. Management Decision, Vol.33, No.6, s. 57-63.
  4. Łada M.: Rachunek kosztów docelowych - przykład praktycznego zastosowania. "Ra­chunkowość" nr 2, 208, s. 18-22.
  5. Nowak E., Piechota B., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
  6. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing. Difin, Warszawa 2005.
  7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
  8. Sobańska I.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  9. Szychta A.: Rachunek kosztów działań: podejście klasyczne a Time-Driven. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 42, Warszawa 2008.
  10. Wroński P.: Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowa­nia i perspektywy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu