BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Krzysztof (Politechnika Częstochowska)
Title
System wspomagający pracę tradera : porównanie warunków handlu elektronicznego na rynku polskim z warunkami handlu na rynku amerykańskim
System Supporting the Work of Trader. Comparison of Conditions for Electronic Trade on the Polish Market with the Terms of Trade on the American Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 381-393, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Teoria Demstera-Shafera, Inwestycje finansowe, Strategia inwestycyjna, Handel elektroniczny
Dempster-Shafer theory, Financial investment, Investment strategy, e-commerce
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Przed otwarciem rachunku inwestor podejmuje decyzje o rodzaju zastosowanej strategii inwestycyjnej. Strategia graczy pasywnych sprowadza się do wytypowania danego waloru (papieru wartościowego) i biernego oczekiwania na rozwój sytuacji na parkiecie (Buy/Hold - kup i czekaj). Jest to strategia, której skuteczność w dużej mierze uzależniona jest od koniunktury panującej na rynku. Bardziej aktywni inwestorzy podejmują decyzję w systemie "z dnia na dzień" (day to day) korzystając przy tym z aplikacji funkcjonujących w oparciu o mechanizmy analizy technicznej (wskaźniki). Jednak również ta strategia uzależniona jest od trafnego wybrania waloru (lub walorów) i koniunktury panującej w danym dniu na parkiecie. Najbardziej aktywna strategia inwestowania polega na bieżącym śledzeniu rynku i błyskawicznym podejmowaniu decyzji transakcyjnych. Inwestor (trader) pracujący w tym systemie wymaga wsparcia technicznego poprzez wysoko rozwinięte oprogramowanie transakcyjne umożliwiające błyskawiczny kontakt z parkietem (pobieranie danych w czasie rzeczywistym oraz bardzo szybka realizacja zleceń). (fragment tekstu)

The paper presents the development of the transaction-based strategy based on the synthesis of fuzzy logic and Dempster-Shafer theory taking into account the two different sources of evidence: historical data and Information about outstanding offers of purchase and sale. The advantage of the system is the generating a large number of trading signals, which allow active participation in the market and a very quick closing of the bad position. A comparison of electronic trade principles on the polish market with conditions in the U.S. market(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dempster A.P., Upper and lower probabilities induced by a muiltivalued mapping, Ann. Math. Stat. 1967, vol. 38.
  2. Dempster A.P., A generalization of Bayesian inference (with discussion), J. Roy.Stat.Soc. 1968, vol. 30.
  3. Kaczmarek K., Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży, w: Gospodarowanie zasobami finansowymi w  rozwoju organizacji, WSEiA, Kielce 2007.
  4. Kaczmarek K., Sevastsyanau P., Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw w  informatycznym systemie traderskim, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  5. Sevastjanov P., Numerical methods for interval and fuzzy number comparison based on the probabilistic approach and DempsterShafer theory, "Information Sciences" 2007, vol. 177.
  6. Yager R.R, Kacprzyk J . , Fedrizzi M., Advances in Dempster-Shafer Theory of Evidence, Wiley, New York 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu