BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpioła Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Czy można zminimalizować wady budżetowania?
Can we Minimalize Defects of Budgeting?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 389-396, rys.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Budżetowanie
Budgeting
Note
summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje najistotniejsze, zdaniem autorki, wady, jakie pojawiają się w trakcie budżetowania oraz możliwość ich uniknięcia bądź zminimalizowania negatywnego oddziaływania. Krótko zasygnalizowane zostały możliwości włączenia w system preliminowania innych narzędzi lub ich części, takich jak Kaizen czy Beyond Budgeting. Dysftinkcje budżetowania ujęte zostały w czterech grupach, a następnie w odniesieniu do każdej z nich wskazane zostały różne możliwości uczynienia z tych potencjalnych wad korzyści.(abstrakt oryginalny)

The study presents the most essential, defects of budgeting system, what as well as possibility of their are avoidance of negative influence. Possibilities of inclusion in system of assigning different tools were signaled briefly or their part, such how Kaizen or Beyond Budgeting. Dysfunctions of budgeting were capmred in four groups and different possibilities of making with these potential defects of advantage in reference to every of them were indicated then.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bishof J., Speckbacher D.: Die Balanced Scorecard ais innovatives Managmentsystem. "Die Betrieb-swirtschaft", 60. }G 6/2000.
  2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami, Planowanie i kontrola. CH Beck, Warszawa 2006.
  3. Horvath P.: Hat Budgetierung noch Zukunft? "Controlling und Management", Sonderheft 2003.
  4. Hansen S.C., van der Stede W. A.: Multiple facts of budgeting, an exploratory analysis. "Management Accounting Research" 2004, nr 15.
  5. Kapłan R.: The Strategy Focused Organisation. Boston MA 2000.
  6. Kuepper H.U.: Controlling. Muenchen 2001.
  7. Weber J., Linder S.: Better Budgeting oder Beyond Budgeting erfolgreich implementieren. "Control¬ling" 2004, nr 16.
  8. Weber J., Linder S.: Budgetierung, Better Budgetierung oder Beyond Budgetierung, Konzeptionelle Eignung und Implementbarkeit. "Advanced Controlling", Band 33, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu