BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rola analizy kosztów we wspomaganiu zarządzania ośrodkami odpowiedzialności za koszty
The Role of Cost Analysis in Support Management of Cost Responsible Centers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 487-496, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Analiza kosztów, Zarządzanie
Cost analysis, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja uwarunkowań zastosowania i ocena przydat­ności metod analizy kosztów w ośrodkach odpowiedzialności za koszty w dostarczaniu informacji dla kierowników tych ośrodków. Zwrócono uwagę na ewidencyjne i poza-ewidencyjne możliwości pozyskiwania materiału analitycznego, organizację prac anali­tycznych i szczególną rolę metod analizy przyczynowej odchyleń w realizacji zapotrzebowania informacyjnego w procesie zarządzania kosztami w centrach kosztów. (abstrakt oryginalny)

The main goal in this article is connected with using the cost analysis in cost responsible centers. It provided cost information for optimal cost managing by center supervisors. The main aspects of this article show analysis of contrlled costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kardasz A., Kotapski R., Szczerbiński A.: Istota i monitorowanie ośrodków odpowiedzialności za koszty. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 9 z 2000 r., Infor, Warszawa.
  2. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość nie tylko dla księgowych. PWE, Warszawa 2007.
  3. Nowak E.: Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1996.
  4. Sawicki K.: Analiza kosztów firmy. PWE, Warszawa 2000.
  5. Szydełko A.: Analiza kosztów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Na­ukowe Politechniki Rzeszowskiej, Z. 6 (226), Wydawnictwo Politechniki Rze­szowskiej, Rzeszów 2006.
  6. Szydełko A.: Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie. ODDK, Gdańsk 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu