BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Stabilność strategii inwestycyjnych FIO akcji w latach 2003-2009
The Persistence of Investment Strategies Equity Mutual Funds in 2003-2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 409-418, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Strategia inwestycyjna, Model wyceny aktywów kapitałowych, Fundusze inwestycyjne, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Financial investment, Investment strategy, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Investment funds, Spearman's rank correlation coefficient
Note
streszcz., summ..
Abstract
Najczęściej analiza rynku funduszy inwestycyjnych opiera się na metodach statystycznych porównujących stopy zwrotu i ryzyko poszczególnych funduszy. W przypadku modeli opartych na linii regresji (CAPM) miarą "jakości" zarządzania są współczynniki beta, które same w sobie mogą być postawą rankingu, ale również wykorzystywane są do ocen opartych na wskaźnikach Sharpe'a i Treynora. Współczynnik beta opisuje stopień korelacji stóp zwrotu jednostek uczestnictwa z procentowymi zmianami rynkowego. Zatem można go traktować jako miarę pasywnego zarządzania aktywami funduszy. "Nadwyżkę" ponad możliwości, jakie stwarza rynek opisują współczynniki alfa (wyrazy wolne w linii charakterystycznej), są one podstawą rankingu funduszy opartego na wskaźniku Jensena. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny rynku funduszy akcyjnych, ale z globalnego punktu widzenia, a nie poprzez bezpośrednie porównanie indywidualnie obliczanych charakterystyk poszczególnych funduszy. (fragment tekstu)

The presented work tries to analyze the persistence of investment strategies which manage open-end equity mutual funds. The base of evaluation are the alpha coefficients (free factors) which appear in the characteristic lines of funds, determined for the quarterly periods involving years 2003 and 2009. It is assumed that the alpha coefficients are the measurement of active investment strategy in contrast to the beta coefficients which describe passive strategy. The evaluation of the persistence strategy does not concern individual investment funds but the whole market and it is based on the three methods. The first method uses the model of regression with the alpha coefficients moved in time (by one quarter) as the explained and explanatory variables, respectively. The second and the third ones use the measurements of correlation: Spearman rank correlation and contingency table.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Carhart M., On persistence in mutual funds performance, "Journal of Finance" 1997.
  2. Hendrick D., Patel J., Zeckhauser R., Hot hands in mutual funds: Short run persistence of relative performance1978-1988 "Journal of Finance" 1993, vol. 48.
  3. Derwall J. , Huij J. , "Hot Hands" in bond funds, "Journal of Banking and Finance" 2008, vol. 32.
  4. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Losowość wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, w: Matematyczne Aspekty Ekonomii, ryzyko-reasekuracja-równowaga, red. W. Kulpa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
  5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., The investigation of short term persistence in the relative performance ofeąuity mutual funds operating on polish capital market, złożona do druku w "Polish Journal of Enyironmental Studiem".
  6. Malkiel B., Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, "Journal of Finance" 1995, vol. 50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu