BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeszczyński Janusz (Uniwersytet Łódzki), Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Schabek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
"Efekt interwałowy" w estymacji parametru beta dla akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w warszawie. Rola intensywności transakcji giełdowych oraz kapitalizacji spółek
"Interyal Effect" in The Estimation of the Beta Parameter for Stocks Listed on the Warsaw Stock Exchange. The Role of Trading Intensity and Capitalization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 421-431, tab.,bibliogr. 21 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Transakcje giełdowe, Kapitalizacja giełdowa spółek
Stock market, Stock exchange dealings, Market capitalization of companies
Note
summ.
Abstract
Szacunek parametru beta ((3), jednej z podstawowych miar ryzyka systematycznego, jest niezwykle ważny dla wielu zastosowań współczesnych finansów. Estymacja (J w praktyce dokonywana może być jednak na różne sposoby w rezultacie czego dla tej samej akcji możliwe jest uzyskanie odmiennych wartości tego współczynnika. W artykule skoncentrowano się na problemie tzw. "efektu interwałowego" (ang. interval effect, intervalling effect) definiowanego jako wpływ wyboru długości okresu, na podstawie którego obliczane są stopy zwrotu akcji oraz indeksu rynkowego, na różnice w uzyskiwanych oszacowaniach parametrów beta. Badanie przeprowadzono na próbie złożonej ze wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2003-2006. Przedmiotem analizy były interwały dzienne oraz miesięczne. Otrzymane rezultaty wskazują iż w warunkach polskiego rynku kapitałowego "efekt interwałowy" występuje (tzn. dla tej samej akcji wartość oszacowania parametru beta na podstawie miesięcznych oraz dziennych stóp zwrotu jest odmienna) oraz że różnica w oszacowaniach jest tym niższa (wyższa) im większa (mniejsza) jest kapitalizacja spółki oraz im większa (mniejsza) jest jej płynność na giełdzie. Spostrzeżenie to może mieć istotne znaczenie dla konstrukcji procedur dotyczących szacunku parametru beta oraz dla jego dalszego wykorzystania w różnych obszarach finansów.(abstrakt oryginalny)

The estimation of systematic risk measured by beta parameter is central to many applications in modem finance. However in practice a variety of beta estimates can be obtained for one stock depending on yarious factors. In this paper we focus on the, so called, "interval eflfecf i.e. the impact of the choice of retums interval on the beta estimate. There is only limited evidence on the existence of interyal effect outside the USA and our paper first documents this phenomenon in the Polish eąuity market. Our study is based on the sample of all stocks listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2003-2006 and it analyses daily and monthly intervals. The results indicate that in the Polish market the interval effect does exist, i.e. the beta parameter for the same stock estimated using daily retums is considerably different than the estimate obtained using monthly retums. However this difference tends to fali (rise) as the company size (measured by its market value) increases (decreases) and its liąuidity (measured by the stocks trading freąuency) rises (falls). These findings may have implications in practice whenever the beta coefificient is estimated and used as a measure of risk.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blume M.: On the assessment of risk. "Journal of Finance" 1971, vol. 26, s. 1-10.
 2. Blume M.: Betas and the regression tendencies. "Journal of Finance" 1975, vol. 30, s. 785-795.
 3. Bollerslev T.: Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. "Journal of Econometrics" 1986, vol. 31,s. 307-327.
 4. Bos T., Newbold P.: An empirical investigation of the possibility of stochastic systematic risk in the market model. "Journal of Business" 1984, vol. 57, s. 35-41.
 5. Brailsford T., Josef T.: The impact of the return interval on the estimation of systematic risk. "Pacific-Basin Finance Journal" 1997, vol. 5, s. 357-376.
 6. Brooks R., Faff R., Lee J.: The form of time variation of systematic risk: Some Australian evidence. "Applied Financial Economics" 1992, vol. 2, s. 191-198.
 7. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T.: Aplikacja modeli ARCH do estymacji parametru beta przy uwzględnieniu stóp zwrotu dla różnych interwałów czasowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2008 (w druku).
 8. Castagna A., Greenwood L., Matoksy Z.: An evałuation of alternative methods for estimating systematic risk, "Australian Journal of Managemenf 1984, vol. 9, s. 1-13.
 9. Chan L., Lakonishok J.: Robust measurement ofbeta risk. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1992, vol. 27, s. 265-282.
 10. Cohen K., Hawawini G., Mayer S., Schwartz R., Whitcomb D.: Implications of microstructure theory for empirical research on stock price behavior. "Journal of Finance" 1980, vol. 35, s. 249-257.
 11. Collins D., Ledorter J., Raybum J.: Some further evidence on the stochastic properties of systematic risk. "Journal of Business" 1987, vol. 60, s. 425^48.
 12. Engle R.F.: Autoregressire conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. "Econometrica" 1982, vol. 50, s. 987-1008.
 13. Frankfurter G., Leung W., Brockman R: Compoundingperiod length and the market model. "Joumal of Economics and Business" 1994, vol. 46,s.179-193.
 14. Handa R, Kothari S., Wasley C: The relation between the return interval and betas: Implications for the size effect. "Joumal of Financial Economics" 1989, vol. 23, s. 79-100.
 15. Handa R, Kothari S., Wasley C: Sensitivity of multivariate tests of the capital asset pricing model to the return interval measurement. "Journal of Finance" 1993, vol. 48, s. 1543-1551.
 16. Hawawini G.: Why beta shifts as a return interval changes. "Financial Analysts Joumal" 1983, vol. 39, s. 73-77.
 17. Kim D.: The effect of non-stationarity of beta. "Review of Quantitative Finance and Accounting" 1993, vol. 3, s. 241-254.
 18. Lewis K.: Should the holding period matter for the intertemporal consumption-based CAPM? "Journal of Monetary Economics" 1991, vol. 28, s. 365-389.
 19. Roli R.: A possible explanation of the smali firm ejfect. , Joumal of Finance" 1981, vol. 36, s. 879-888.
 20. Smith H.: The ejfect of undervaluing on estimating parameters of the capital asset pricing model. "Joumal of Financial and Quantitative Analysis" 1978, vol. 23, s. 313-332.
 21. Turtle H.: Temporal dependence in asset pricing models. "Economics Letters" 1994, vol. 45, s. 361-366.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu