BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trocka Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Rachunek kosztów zmiennych jako podstawa ustalania cen usług w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
Variable Costs Account as the Basis of Setting Transport Service Prices in Motor Transport Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 509-516, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Koszty zmienne, Ceny usług, Transport samochodowy
Cost accounting, Variable costs, Services prices, Motor transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportu samochodowego należą decyzje dotyczące ustalania cen sprzedaży usług transportowych. Rola i miejsce tych decyzji wynika z ich bezpośredniego wpływu na sytuację firmy na rynku, jej konkurencyjność oraz rentowność prowadzonej działalno­ści. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie jest zastosowanie podejścia opartego na koszcie zmiennym. Największą zaletą tej metody jest jej prostota, dzięki której firmy oferujące szeroki asortyment usług transportowych mogą na bieżąco aktualizować ich ceny. (abstrakt oryginalny)

Decisions connected with setting selling prices of transport service are the basic problems connected with functioning of the motor transport enterprises. The role and the place of the decisions result in their direct influence on the situation of the company, its competitiveness and profitability. One of the feasible solutions in this matter is applying the approach based on variable cost. The biggest advantage of this method is its simplicity. Thanks to it the companies offering the wide range of services can update their prices at once. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Gabrusewicz W.: Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza, red. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke. PWE, Warszawa 2001.
  3. Poetschke H.: Możliwość wykorzystania w praktyce jednej z kosztowych formuł ustalania cen, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 2004.
  4. Pojedynek A.: Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach sprzedaży produktów, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, red. G. K. Świderska. Difin, Warszawa 2002.
  5. Szałucki K.: Problemy ekonomiki transportu samochodowego, w: Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Wermut J.: Rachunkowość zarządcza. ODDK., Gdańsk 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu