BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowgier Henryk (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kilka uwag o modelu finansowym Hestona
Some Remarks on Financial the Heston Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 431-441, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Modele ekonometryczne
Financial investment, Econometric models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozpatrując modele stochastyczne wykorzystywane obecnie w finansach można badać szereg interesujących problemów. Na przykład aspekty optymalizacyjne, aspekty dopasowania danego modelu do danych empirycznych, kwestie porównania modeli stochastycznych, problem przeżycia itd. Przykładowe badania autora dotyczące powyższej tematyki Czytelnik może spotkać w literaturze. Cel jednak realizowany w tym artykule jest nieco inny. Autor robiąc szereg symulacji pełnym pakietem SDE - SOLVER (za pomocą wersji skróconej bardziej rozpowszechnionej tych symulacji nie da się zrobić) podjął próbę odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na generowanie wartości prawdopodobieństw cylindrycznych i warunkowych związanych z ewolucją cen akcji w modelu finansowym Hestona mają współczynniki występujące w badanym modelu, przy założeniu, że proces ten przyjmuje wartości nieujemne. (fragment tekstu)

In the paper is presented an excerpt of computer simulation (together with conclusions resulting from it) performed by means of the fuli version of SDE-Solver computer package, being used for visualisation of resolution of stochastic differential equations. The objective of this simulation was to find regularities governing the determination of probabilities connected to the motion of share prices in Heston model.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arnold L . , StochasticDijferentia Equation, J. Wiley & Sons, New Jork 1974.
 2. Eliott R.J., Stochastic Calculus and Applications, Springer - Verlag, New York 1980.
 3. Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.
 4. Karatzas I., Shreve S.E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer - Verlag, New York 1980.
 5. Kowgier H., On a Certein Stochastic Optimization Related to the Black-Scholes Model, "Polish Journal of Environmental Studies" 2007, Vol. 16, No. 4A, Olsztyn 2007.
 6. Kowgier H., Some Remarks on option Pricing at the Stock Exchange in Warsaw, "Polish Journal of Environmental Studies" 2008, Vol. 17, No. 3B, Olsztyn 2008.
 7. Kowgier H., On Four - Dimensional Lotka-Volterra Models, "Polish Journal of Environmental Studies" 2009, Vol 18, No. 3B, Olsztyn 2009.
 8. Kowgier H., On Comparison of the Black-Scholes and the Black-Merton Stochastic Models, V International Baltic Economic Conference, Kalmar (Sweden).
 9. Schuster H.G., Deterministic Chaos, Copyright by VCH Verlagsgesellschafts 1988.
 10. Tarczyński W., Rynki Kapitałowe, Vol I i II , Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 11. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria Finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu