BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie analizy scenariuszy w wycenie przedsiębiorstwa
Scenario Analysis in the Forecast of Company Yalue
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 453-465, tab.,bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wartość fundamentalna, Wycena przedsiębiorstwa
Fundamental value, Enterprise valuation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozbudowanej metody szacowania wartości godziwej z wykorzystaniem analizy scenariuszy, pokazującej istotną wrażliwość prognozy wartości przedsiębiorstwa na zmiany założeń przyjętych do modelu. Szacunek wartości godziwej można przeprowadzać w kilku prawdopodobnych scenariuszach otoczenia przedsiębiorstwa, dokonując prognozy poszczególnych elementów wartości, w oparciu o prognozę przychodów ze sprzedaży, a także przyjmując odpowiednie założenia co do kształtowania się tych elementów w poszczególnych scenariuszach. W opracowaniu podjęta została próba odpowiedzi na pytanie kiedy i na jakie potrzeby warto dokonywać prognozy wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa w kilku scenariuszach, a także przedstawiono wady i ograniczenia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present complex method of estimating fair value of the company - scenario analysis. Yalue of the company estimated in few different scenarios of environment and under different assumptions shows the significant sensitivity of value for changes of assumptions. The fair value estimation can be done under few probable scenarios of intemal and extemal environment, on the basis of forecasts of particular value components under certain assumptions. The article tries to answer the question when and for what purposes the value estimation should be done in scenarios, it also highlights the limitations and shortcomings of this approach.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Armstrong J.S.: Long Rangę Forecastmg. John Wiley, New York 1978.
 2. Cieślak M.: Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE we Wrocławm, Wrocław 1992.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i Kształtowanie Wartości Firm. WIG-Press, Warszawa 1997
 4. Fleischer C.S., Bensoussan B.E.: Strategie and Competitive Analysis. Methods and Techniąues for Analyzing Business Competition. Pearson Education, Inc. New Jersey 2003.
 5. Gomułka S.: Sygnały ostrzegawcze. "Forbes" 2007, nr 12.
 6. Hooley G.J., Saunders J.A., Piercy N.F.: Marketing Strategy and Competitive Positioning. Pearson Education Limited, Harlow 2004.
 7. Księżopolski K., Materna M.: Raport: Dystrybucja IT. Dom Maklerski Millenium, 19.12.2007.
 8. Merill Lynch: Polskę czeka poważny problem. PAP, 05.12.2007, www.forbes.pl.
 9. Wright G., Goodwin P.: Forecasting with Judgment. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 1998.
 10. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press 1999.
 11. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1999.
 12. Zejler A.: Raport: Dystrybucja IT. Dom Maklerski Millenium, 31.07.2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu