BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Title
Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie
Stability of Estimation of the Market - Wide Liquidity on the Polish Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 457-468, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Estymacja
Capital market, Stock market, Estimation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Płynność stanowi trzecią (obok stopy zwrotu i ryzyka) podstawową charakterystykę papierów wartościowych. W szczególności dotyczy to akcji. Posiadanie w portfelu płynnych walorów daje szansę na szybką reakcję podczas zmiany sytuacji na giełdzie. Tradycyjnie już, płynność określa się jako relację wartości obrotów do kapitalizacji. Jeśli rośnie ona szybciej niż kapitalizacja, rynek określa się mianem płynnego. Na wartość obrotów wpływają zmiany cen oraz liczby zawieranych transakcji. Na tej podstawie L. Pastor i R. F. Stambaugh zaproponowali w 2001 r. pomiar płynności poprzez określenie siły wpływu zmian wartości obrotów na zmiany cen akcji. W ten sposób powstaje miara zwana szerokością rynku, a współczynnik będący jej podstawą nazywamy "betą płynności" przez analogię do modelu Sharpe'a. O analizie szerokości rynku dla polskiej giełdy przeczytać można w Raport o stabilności systemu finansowego? Jest to jednak temat wciąż niezbyt szeroko poruszany w literaturze, zwłaszcza polskiej. (fragment tekstu)

Capital markets are being judged with help of different measures and characteristics. One of them is liquidity. Traditionally it is understood as relation volume value to capitalization. L. Pastor i R.F. Stambaugh suggested other approach in 2001. Namely, they defined market-wide liquidity as strength of the influence volume changes on changes of stock prices. In this work we decided to research stability estimation of parameters from Pastor and Stambaugh's regression equation. We used suitable statistical tests. We expect that stable parameter is a good way to describe the market-wide liquidity. Otherwise, concluding about changes in market liquidity can be mistaken. As a result of our studies we state that the liquidity beta estimated using the OLS method behaves in the stable way. Short-term deviations from this principle are happening but the parameter quickly regains stability. Ali applied tests confirmed this thesis.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gajda J.B., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Kucharski A., Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
  4. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Pastor L., Stambaugh R. F., Liquidity Risk and Expected Stock Returns, NBER Working Paper No. 8462., Cambridge 2001.
  6. Raport o stabilności systemu finansowego 2006, red. J. Osiński, D. Tymoczko, P. Wyczański, www.nbp.pl, 2007.
  7. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu