BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Christian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość dodana brutto spółek giełdowych w badaniu ich udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto w Polsce
Gross Value Added of Companies in the Research of their Share in Building of GPD in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 483-494, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Wartość dodana, Spółki giełdowe
Gross domestic product (GDP), Value added, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie należy do najszybciej rozwijających się giełd na świecie, mierząc poziomem jej kapitalizacji i jest liderem wśród giełd krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółki notowane na warszawskim parkiecie odgrywają istotną rolę w gospodarce, stąd często ich kondycja finansowa oddziałuje silnie na koniunkturę gospodarczą w Polsce. Wpływ jest tym większy, im wyższy jest bezpośredni udział spółek giełdowych w tworzeniu produktu krajowego brutto. Celem artykułu jest prezentacja wyników szacowania wartości dodanej brutto spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zbadanie ich udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto w Polsce.(fragment tekstu)

The author of the article has made an effort to determine the impact of listed companies on the Polish economy. The methodology of gross value added estimation in terms of incomplete information was put forward. The lack of Information has occurred because of particular financial statements' form of listed companies. Subsequently gross value added has been estimated by the author with reference to listed companies in 2005-2008. The stock companies contribution to the Polish economy development was stated.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bernacki D., Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich, TRANSLOG 2003, Szczecin 2003.
  2. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  3. Hozer J., Bernacki D., Białas-Motyl A., Lis Ch., Litke A., Strąk T., Wartość dodana przemysłu morskiego Polski oraz jego wpływ na rozwój gospodarczy Polski, opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, Instytut Analiz, Diagnoz i  Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2005.
  4. Lis Ch., Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce, Wydawnictwo Centrum Badań Ekonomicznych, Szczecin 2010.
  5. Metodologia szacowania Produktu Krajowego Brutto według regionów. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 1999.
  6. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2004-2008, Informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, GUS, Warszawa 2009.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu