BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszewska-Janica Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Relacje krótkookresowe pomiędzy wybranymi giełdami Europy Środkowej : analiza przyczynowości i egzogeniczności
Short-Run Relationship Between Selected Central European Stock Exchanges : Causality and Exogeneity Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 519-532, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Analiza porównawcza
Capital market, Stock market, Comparative analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Do grupy giełd z regionu Europy Środkowej (CE) zalicza się rynki w: Polsce (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Austrii (Wiener Borse), Czechach (Burza cennych papiru Praha), Słowenii (Ljubljanska borza), Słowacji (Burza cennych papierov v Bratislave) i na Węgrzech (Budapesti Ertektózsde). Większość z tych rynków jest w dalszym ciągu uważanych za rynki wschodzące.'' Mimo to, stają się one coraz bardziej popularne wśród inwestorów międzynarodowych. Świadczy o tym między innymi wzrastająca z roku na rok ich kapitalizacja, której wartości za 2009 zaprezentowano w tabeli 1.W tabeli 1 zawarto też udział kapitalizacji wybranych rynków w kapitalizacji ogółem giełd stowarzyszonych w Federacji Giełd Europejskich - FESE (Federation of European Securities Exchanges). (fragment tekstu)

In the paper we discuss the results of investigation of the short-run relationships (causality) between selected capital markets using the Granger test and variables exogeneity. The research is based on data concerning observations of the indexes quoted at selected Central European Stocks Exchange (Warsaw, Vienna, Prague and Budapest) between January 2000 and March 2009. The investigation is provided also for the periods as follows: the bear market (when the indexes were fading down), stagnation, and the bull market (when the indexes were rising). The tests indicated that the frequency of observation and subperiods influence the analyzed financial time series properties and econometric test results. The greatest number of cases when the strong exogeneity appear was found for: monthly returns, daily returns in periods 03.01.00-08.10.01 and 28.10.05-06.07.07, weekly returns 09.10.01-03.07.03 and 28.10.05-06.07.07.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bailey W., Choi J.J., International market linkages, "Journal of Economics and Business" 2005, vol. 55.
 2. Berument H., Ince O., Effect of S&P500'S return on emerging markets: Turkish experience, "Applied Financial Economics Letters" 2005, vol. 1.
 3. Bessler D.A.,Yang J., The structure of interdependence in International stock markets, "Journal of International Money and Finance" 2003, vol. 22.
 4. Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 5. Diamandis P.F., International stock market linkages: Evidence from Latin America, "Global Finance Journal" 2009, vol. 20.
 6. Engle R.F., Hendry D.F., Richard J.F., Exogeneity, "Econometrica" 1983, vol. 49.
 7. Francis B. B. Leachman L.L., Superexogeneity and the dynamic linkages among International equity markets, "Journal of International Money and Finance" 1998, vol. 17.
 8. Geweke J., Meese R., Dent W., Comparing Alternative Test of Causality in Temporal System, ,Journal of Econometrics" 1983, vol. 21.
 9. Gilmore C.G., Lucey B.M., McManus, G.M., The dynamics of Central European equity market comovements, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2008, vol. 48.
 10. Gilmore, C. G. and McMannus, G. M., International portfolio diversification: US and Central European equity markets, "Emerging Markets Review" 2002, vol. 3.
 11. Kasa, K., Common stochastic trends in International stock markets, "Journal of Monetary Economics" 1992, vol. 29.
 12. Kearney C., Lucey B.M., International equity market integration: Theory, evidence and implications, "International Review of Financial Analysis" 2004, vol. 13.
 13. Li H., Majerowska E., Testing stock market linkages for Poland and Hungary: A  multivariate GARCH approach, "Research in International Business and Finance" 2008, vol. 22.
 14. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 15. Masih A.M.M., Masih R., Dynamic Linkages and the Propagation Mechanism Driving Major International Stock Markets: An Analysis of the Pre- and Post-Crash Eras, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1997, vol. 37, no. 4.
 16. Masih A.M.M., Masih R., Propagative causal price transmission among International stock markets: evidence from the pre- and post globalization period, "Global Finance Journal" 2002, vol. 13.
 17. Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 18. Syriopoulos T., Dynamic linkages between emerging European and developed stock markets: Has the EMU any impact? "International Review of Financial Analysis" 2007, vol. 16.
 19. Syriopoulos T., Risk and return implications from investing in emerging European stock markets, International Financial Markets, "Institutions & Money" 2006, vol. 16.
 20. Voronkova, S., Equity market integration in Central European emerging markets: A  cointegration analysis with shifting regimes, "International Review of Financial Analysis" 2004, vol. 13.
 21. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i  finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 22. Zellner A., Causality and Causal Laws in Econometrics, "Journal of Econometrics" 1988, vol. 39.
 23. Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu