BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Jerzy Witold (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Forecasting Staffing Decisions
Prognozowanie w decyzjach kadrowych
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 22-29, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Prognozowanie, Kadry
Forecasting, Department of human resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest prezentacja narzędzi wspomagających decyzje kad- rowe w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia jest pomiar efektów pracy osób zatrudnionych na określonym stanowisku. Zgromadzenie odpowiedniej liczby informacji o rezultatach pracy rozmaitych pracowników w przeszłości oraz o ich istotnych cechach osobistych umożliwi skonstruowanie modelu ekonometrycznego. Model taki opisuje mechanizm zmienności efektów pracy, w zależności od rozmaitych charakterystyk zatrudnionych. Posiadając taki model, można oszacować prognozy efektywności poszczególnych kandydatów do pracy, gdy stanowisko stało się wakujące. Ułatwić to może wybór odpowiedniego kandydata spośród wielu. Kandydat ten charakteryzuje się największym potencjałem wydajności. Wybór tegoż kandydata obarczony jest najmniejszym ryzykiem wadliwej decyzji kadrowej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present tools to support personnel decisions in the company. The starting point is to measure the results of the work of employees in a given position. Combining the appropriate amount of information on the results of work in the past, a variety of workers and their important personal qualities will enable the construction of an econometric model. This model describes the mechanism of the effects of variation of operations, depending on the various characteristics of the employees. With such a model one can estimate the prediction effectiveness of individual candidates when the position becomes vacant. This may facilitate the selection of a suitable candidate from among many. This candidate has the greatest potential for productivity. The choice of such candidate is weighted with the lowest risk of erroneous personnel decisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak M. (1965), Statystyczne problemy normowania pracy, PWE, Warszawa.
  2. Wiśniewski J.W. (2002), Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, IW GRAVIS, Toruń.
  3. Wiśniewski J.W. (2009), Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu