BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Namysłowska-Wilczyńska Barbara (Wrocław University of Technology), Wilczyński Artur (Wrocław University of Technology)
Title
Geostatistical Model (2D) of the Surface Distribution of Electricity Transmission Marginal Costs
Model geostatystyczny (2D) powierzchniowego rozkładu kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 85-99, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Koszty krańcowe (marginalne), Energia elektryczna, Koszty, Estymacja
Marginal cost, Electric power, Costs, Estimation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sposób budowy powierzchniowego modelu kosztów krańcowych przesyłu energii elektrycznej siecią 220 kV i 400 kV. Wykorzystując rezultaty analizy strukturalnej zmienności kosztów, zastosowano estymacyjną technikę krigingu zwyczajnego (blokowego). Opracowany model opisujący zmienność obszarową i czasową kosztów marginalnych ma duże walory aplikacyjne w sektorze elektroenergetycznym, szczególnie w sytuacji rozwijania mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Model ten umożliwił zaobserwowanie istniejących tendencji zróżnicowania kosztów - czasowej i kierunkowej, co jest przydatne w tworzeniu taryf przesyłowych energii elektrycznej, właściwie stymulujących postępowanie użytkowników sieci elektroenergetycznej - dostawców oraz konsumentów energii elektrycznej. Taki sposób stymulowania uwzględnia wówczas specyfikę i warunki pracy sieci elektroenergetycznej, w tym straty sieciowe, spowodowane przesyłem energii, ograniczenia przesyłowe i szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. Model obszarowej zmienności kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej jest również przydatny w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a surface model of the accounting costs of electricity transmission over the 220 kV and 400 kV networks. In the further stages of the studies, taking into account the results of structural analysis of marginal costs variation, an estimation technique, such as the ordinary (block) kriging, was used to build the model (2D). The model describes the area and time variation of marginal costs, and has great potential in the electrical power sector, especially in the context of the development of market mechanisms in electric energy trading. The model has made it possible to observe the existing tendencies in cost (directional and time) variation, which is useful for setting electricity transmission tariffs stimulating properly the behaviour of the electric power network users - the electricity suppliers and consumers. Thus, this way of stimulating takes into account the electric power network's specificity and operating conditions, including the network losses (caused by electricity transmission), the transmission constraints and the broadly understood operational safety of the electric power system. The model of the area variation of electricity transmission marginal costs is also useful in electric power system development planning procedures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Basic Linear Geostatistics, Springer, Berlin 1998.
  2. Isaaks E.H., Srivastava R.M., An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, New York, Oxford 1989.
  3. Namysłowska-Wilczyńska B., Geostatystyka - teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
  4. Namysłowska-Wilczyńska B., Tymorek A., Wilczyński A., Modelowanie zmian kosztów krańcowych przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'03, Politechnika Gdańska, Jurata 11-13.06.2003, pp. 217-224.
  5. Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., 3D electric power demand as tool for planning electrical power firm's activity by means of geostatistical methods. Econometrics. Forecasting No 28, Research Papers of Wrocław University of Economics No 91, Wrocław 2010, pp. 95-112.
  6. Tymorek A., Wilczyński A., Transmission Tariff Structure - Assessment and Modification Suggestions, Proceedings of the International Symposium "Modern Electric Power Systems" MEPS'02, Wrocław University of Technology, Wrocław, 11-13 September, 2002, pp. 31-35.
  7. Tymorek A., Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Koncepcja warstwowej taryfy przesy-łowej, Rynek Energii nr 2 (93), 2011, s. 106-111.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu