BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Bożena (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Czas pracy w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Working Time in Poland and other EU Member States
Source
Studia BAS, 2013, nr 4 (36), s. 57-96, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Czas pracy, Rynek pracy, Zatrudnienie
Working time, Labour market, Employment
Note
summ.
Abstract
Analiza danych statystycznych pokazuje, że faktyczny czas pracy Polaków zmniejszył się w latach 2004-2012. Jeżeli potraktować spadek liczby godzin pracy jako wskaźnik postępu w rozwoju społeczno-ekonomicznym, to taki postęp w Polsce nastąpił, chociaż rozkład korzystnych zmian jest mocno zróżnicowany dla poszczególnych grup pracujących.(fragment tekstu)

The article looks at various issues related to the length of working time across the European Union. First, the regulations concerning working time (daily, weekly, annually hours etc.) stipulated by labour law in Poland and other EU member states are covered. Next, the author discusses the data on average hours actually worked per person in employment. The figures are broken down by various demographic and occupational characteristics (sex, professional status, full-time work, part-time work etc.)(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 2. Average annual hours actually worked, OECD Employment and Labour Market Statistics (database), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=USLHRS_.
 3. Average number of actual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and occupation (hours), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ nui/submitViewTableAction.do.
 4. Czas pracy, L. Florek (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Development in collectively agreed working time 2012, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2013, http://www.eurofound. europa.eu/eiro/studies/tn1305017s/.
 6. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r., s. 9).
 7. EU labour force survey - methodology, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology.
 8. G. Jabłońska, Ile pracują Europejczycy? Fakty i mity o czasie pracy w Europie, http:// www.rynekpracy.pl.
 9. Online OECD Employment Database, http://www.oecd.org/employment/emp/on- lineoecdemploymentdatabase.htm#workingtime.
 10. A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 11. Study to support an Impact Assessment on further action at European level regarding Directive 2003/88/EC and the evolution of working time organization. Annex 1 - Study on heath and safety aspects of working time, Deloitte Centre for Strategy and Evaluation Services, 21 grudnia 2010 r., http:/www.ec.europa.eu.
 12. Working time developments 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, eiro online, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies.
 13. Working time in the EU, European Foundations of the Improvement of Living and Working Conditions,2012, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/45/ en/1/EF1145EN.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu