BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Andrzej (Akademia Pomorska)
Title
Interakcje strategiczne w ujęciu E. Goffmana
Strategic Interactions in Goffman's Captivation
Source
International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS), 2013, vol. 3, s. 46-53, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Teoria gier, Struktura społeczna, Wizerunek przedsiębiorstwa, Partnerstwo biznesowe
Game theory, Social structure, Company image, Business partnership
Note
summ., streszcz.
Abstract
E. Goffman analizuje ludzki charakter we wzajemnych uwarunkowaniach koncepcji jego fizycznych i społecznych granic: zdolności osoby do nabywania, ujawniania i ukrywania informacji. Analiza interakcji strategicznych polega w książce E. Goffmana na eksplikowaniu możliwości celowego wykorzystania lub oszukania partnera. Strategiczne ujęcie interakcji jest bowiem grą o sumie zerowej, gdzie zysk jednego z aktorów jest stratą drugiego. Nasze bezpieczeństwo w strukturze społecznego świata nie jest czymś naturalnym, lecz pochodzi od społecznie podtrzymywanego zestawu reguł zachowania. Gdybyśmy żyli w naszym codziennym życiu jak szpiedzy, społeczny świat zdawałby się nam jako przerażające otoczenie, gdzie w każdej chwili i miejscu można spotkać potencjalny powód do obawy. (original asbtract)

E. Goffman character analyzes into mutual conditionality of concept of physical and social borders abilities of persons for acquisition, disclosure and concealment of information scare. Analysis of strategic interaction relies in Goffman's book on explication capability expedient utilization or duping of partner. Strategic captivation of interaction is game about zero amount, where increment is loss second actor. Our safety is not natural something in structure of social world, but it dates from socially array rule behavior We lived as spies in our daily life if, social world would seem as enclosing scare, where in each moment and it is possible to meet potential cause for fear place. (original asbtract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. C. Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge, 1960, s. 67-89.
  2. M. Czyżewski, Przegląd Socjologiczny XXXIII (1981) 202.
  3. E. Goffman, Strategic Interaction, Philadelphia, 1969, s. 108.
  4. A .Piotrowski, Kultura i społeczeństwo 3 (1987) 95.
  5. E. Goffman, American Anthropologist 58(3) (1956) 473-502.
  6. A. Branaman, Goffman's Social Theory, w: /red./ A. Branaman, C. Lemert, The Goffman Reader, Malden, 1997, s. LXXIII.
  7. E. Goffman, Interaction Ritual, New York, 1967, s. 149-154
  8. E. Goffman, Strategic Interaction, op cit., s. 145.
  9. M. Czyżewski, A. Piotrowski, W. Rostocki, Kultura i Społeczeństwo 1 (1990) 137-159.
  10. A. Borowski, International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 19-27.
Cited by
Show
ISSN
2300-2697
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu